Coating binders based on structured self-crosslinking latexes

Show simple item record

dc.contributor.author Rückerová, Adéla cze
dc.contributor.author Machotová, Jana cze
dc.contributor.author Kalendová, Andréa cze
dc.contributor.author Puková, Kateřina cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:37:00Z
dc.date.available 2017-05-11T10:37:00Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-86238-94-4 eng
dc.identifier.issn 2336-811X eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67141
dc.description.abstract This work is focused on self-crosslinking latexes synthesized by the technique of emulsion polymerization. The prepared water dispersions of acrylic copolymers contain microgel particles of core-shell structure. The variability of properties of the resulting latexes is the advantage of this type of coating binders. Crosslinking ensuring the microgel structure of latex particles was achieved by hexaallylamino-cyclo-triphosphazene which also aims to reduce the flammability of the resulting polymer. eng
dc.format p. 349-353 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Česká společnost průmyslové chemie eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology eng
dc.rights open access eng
dc.subject Latex, eng
dc.subject coatings eng
dc.subject phosphazene eng
dc.subject Latex cze
dc.subject nátěrové hmoty cze
dc.subject fosfazen cze
dc.title Coating binders based on structured self-crosslinking latexes eng
dc.title.alternative Pojiva pro nátěrové hmoty na bázi strukturovaných samosíťujících latexů cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Práce je zaměřená na samosíťující latexy, které byly připraveny pomocí techniky emulzní polymerace. Vodné disperze akrylátových kopolymerů obsahovaly mikrogelové částice se strukturou typu core-shell. Výhodou těchto typů latexů je variabilita vlastností výsledných nátěrových hmot. Zesítění mikrogelových částic bylo zajištěno pomocí hexaallylamino-cyklo-trifosfazenu, který zároveň snižuje hořlavost výsledného polymeru. cze
dc.event 4th International Conference on Chemical Technology ICCT 2016 (25.04.2016 - 27.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.icct.cz/getattachment/PREDCHOZI-KONFERENCE/2016/Proceedings_ICCT2016.pdf.aspx
dc.project.ID SGS_2016_011/Syntéza a studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů pro high tech aplikace eng
dc.identifier.obd 39877353 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account