Ti-Modified Non-Swelling Clay Composite: Synthesis, Characteristics and Possible Application

Show simple item record

dc.contributor.author Doroshenko, Alisa cze
dc.contributor.author Gorodylova, Nataliia Oleksandrivna cze
dc.contributor.author Šulcová, Petra cze
dc.contributor.author Herbert, John cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:34:17Z
dc.date.available 2017-05-11T10:34:17Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7395-985-2 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67105
dc.description.abstract In current work we investigated Ti-modified non-swelling clay based composites by SEM and performed surface area measurements; these helped to achieve more conclusions about influence of different parameters on the composites final characteristics. eng
dc.format p. 55-59 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Pardubice eng
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků 18. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Ti-modifed Clay eng
dc.subject SEM eng
dc.subject Cr(VI) eng
dc.subject Surface Area eng
dc.subject Ti-modifikovaný jíl cze
dc.subject SEM cze
dc.subject Cr(VI) cze
dc.subject měrný povrch cze
dc.title Ti-Modified Non-Swelling Clay Composite: Synthesis, Characteristics and Possible Application eng
dc.title.alternative Ti-modifikovaný nebobtnající jílový kompozit: syntéza, vlastnosti a možné aplikace cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V současné práci jsme zkoumali kompozity na bázi Ti-modifikovaného nebobtnajícího jílu pomocí SEM provedených měření měrného povrchu; což přispělo k dosažení dalších závěrů o vlivu různých parametrů na výsledné vlastnosti kompozitu. cze
dc.event Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2016 (21.09.2016 - 21.09.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_014/Syntéza a charakterizace pokročilých materiálů pro chemické technologie a jiné aplikace eng
dc.identifier.obd 39877109 eng
dc.note eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account