Processing of Big Educational Data in the Cloud Using Apache Hadoop

Show simple item record

dc.contributor.author Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Komárková, Jitka cze
dc.contributor.author Lněnička, Martin cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:32:09Z
dc.date.available 2017-05-11T10:32:09Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-1-908320-61-2 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67075
dc.description.abstract The amount of available educational data is growing and the educational institutions try to organize and understand large complex datasets. Since these big data are an emerging field of study, there is no simple solution to process or analyze them. This paper aims to provide a model approach to process big educational data from the Moodle system in the cloud using the Apache Hadoop cluster. An experimental implementation of the proposed model approach is included to validate this solution. The results then suggest that the proposed model approach has a potential to be widely used for the processing of big educational data, especially with user interaction data. eng
dc.format p. 46-49 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Infonomics Society eng
dc.relation.ispartof International Conference on Information Society : proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject educational data eng
dc.subject cloud computing eng
dc.subject Moodle eng
dc.subject Apache Hadoop eng
dc.subject vzdělávací data cze
dc.subject cloud computing cze
dc.subject Moodle cze
dc.subject Apache Hadoop cze
dc.title Processing of Big Educational Data in the Cloud Using Apache Hadoop eng
dc.title.alternative Zpracování velkých objemů vzdělávací dat v cloudu pomocí Apache Hadoop cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Množství dostupných vzdělávacích dat roste a proto se vzdělávací instituce snaží organizovat a pochopit rozsáhlé komplexní soubory. Vzhledem k tomu, že tyto velké objemy dat jsou nově vznikající oblastí studia, neexistuje jednostranné řešení pro jejich zpracování nebo analýzu. Tento příspěvek se snaží poskytnout modelový přístup ke zpracování velkého množství vzdělávacích dat ze systému Moodle v cloudu pomocí clusteru s Apache Hadoop. Experimentální implementace navrhovaného modelového přístupu je součástí tohoto přístupu. Výsledky pak naznačují, že navrhovaný model má potenciál být široce využíván pro zpracování velkých objemů vzdělávacích dat, zejména s daty o interakci uživatelů. cze
dc.event International Conference on Information Society (i-Society 2016) (10.10.2016 - 13.10.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/i-Society.2016.7854170
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000400505700007
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85016013856
dc.identifier.obd 39876994 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account