Studium heterogenní fotolýzy azobarviv s použitím TiO2 a vliv anorganických aniontů na rychlost reakce

Show simple item record

dc.contributor.author Kořínková, Jaroslava cze
dc.contributor.author Nováková, Kateřina cze
dc.contributor.author Machalický, Oldřich cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:30:56Z
dc.date.available 2017-05-11T10:30:56Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-86832-92-0 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67058
dc.description.abstract Tato práce se zabývá studiem heterogenní fotokatalýzy komerčních vzorků Oranže II a Methyloranže ve vodném prostředí. Barviva byla podrobena fotochemické degradaci pomocí oxidu titaničitého v trubkovém průtočném reaktoru s použitím polychromatického záření vysokotlaké Hg výbojky. Fotolýzy barviv byly provedeny při konstantním pH = 10 ve dvou různých pufrech: uhličitanu nebo v hydroxidu sodném. Byl testován vliv uhličitanových a hydroxylových iontů na rychlost fotolýzy. cze
dc.format p. 158-160 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. cze
dc.relation.ispartof Sanační technologie XIX cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject azobarviva cze
dc.subject Oranž II cze
dc.subject Methyloranž cze
dc.subject oxid titaničitý cze
dc.subject fotochemická degradace cze
dc.subject azodyes eng
dc.subject Orange II eng
dc.subject Methyl Orange eng
dc.subject titanium dioxide eng
dc.subject photochemical degradation eng
dc.title Studium heterogenní fotolýzy azobarviv s použitím TiO2 a vliv anorganických aniontů na rychlost reakce cze
dc.title.alternative Study of heterogeneous photolysis of azodyes using TiO2 and effect of inorganic anions on reaction rate eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the heterogeneous photocatalysis of commertial samples of Orange II and Methyl Orange in aqueous medium. Dyes were subjected to photochemical degradation using titanium dioxide, tubular back-flow photoreactor and high pressure mercury lamp. Photolyses were carried out at constant pH 10 in two different buffers: sodium bicarbonate and/or sodium hydroxide. The effect of bicarbonate and hydroxyl anions on reaction rate was discussed. eng
dc.event Sanační technologie XIX (18.05.2016 - 20.05.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39876928 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account