Investigation of stress level in wheel-rail contact

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Yalcin cze
dc.contributor.author Voltr, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:30:29Z
dc.date.available 2017-05-11T10:30:29Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87012-59-8 eng
dc.identifier.issn 1805-8248 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67052
dc.description.abstract Initial calculation of the wheel and rail contact problem was solved with analytical theories. These include some assumptions during computations. A finite element analysis was performed to compare results of the analytical tools because of the assumptions. In addition, various finite element models have been developed by researchers to examine material response during wheel-rail contact. Damage of the rail surface and its effects on the contact forces are a common research area in numerical computations of wheel-rail contact. Maximum stress level of the model is a key factor of the permanent deformations. Neutral position of the wheelset is commonly selected in the studies. In this study, a wheel-rail contact tool is developed to investigate effects of cant angle and lateral position of wheel on maximum stress level that occurs in the rail part. eng
dc.format p. 438-441 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. eng
dc.relation.ispartof Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject wheel-rail contact eng
dc.subject contact stress eng
dc.subject lateral shift eng
dc.subject cant angle eng
dc.subject kontakt kolo-kolejnice, kontaktní napětí, příčný posun dvojkolí, úklon kolejnice cze
dc.title Investigation of stress level in wheel-rail contact eng
dc.title.alternative Vyšetřování úrovně napětí v kontaktu kolo-kolejnice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Pro řešení problému kontaktu kola a kolejnice se využívají analytické metody, které ve svém výpočtu využívají určité předpoklady. Zde je představena analýza metodou konečných prvků a výsledky jsou srovnány s analytickými metodami. Účelem takového numerického vyšetřování je určování kontaktních sil, poškozování povrchu kolejnic apod. Při tom je zásadním faktorem úroveň maximálního napětí v kontaktu. Běžně se tyto výpočty provádí pro dvojkolí v centrované poloze, zde je však představen model pro vyšetřování vlivu příčné výchylky dvojkolí a úklonu kolejnice na maximální napětí v materiálu kolejnice. cze
dc.event 22nd International Conference on Engineering Mechanics (09.05.2016 - 12.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.engmech.cz/2016/im/im/page/proc
dc.identifier.wos 000379986700106 eng
dc.identifier.obd 39876881 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account