Dynamic colour change of multifunctional thermochromic-fluorescent pigments

Show simple item record

dc.contributor.author Panák, Ondrej cze
dc.contributor.author Držková, Markéta cze
dc.contributor.author Kaplanová, Marie cze
dc.contributor.author Klanjšek Gunde, Marta cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:29:40Z
dc.date.available 2017-05-11T10:29:40Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 0255-5476 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67041
dc.description.abstract The aim of presented paper was to prepare and characterise multifunctional thermochromic-fluorescent pigments with potential application in anti-counterfeiting patterns in security printing. Pigments were prepared by microencapsulation of chosen thermochromic system into melamine formaldehyde resin and the resin was modified with Uranine and Acid Red 52 fluorescent dyes, respectively. The fluorescence at low and high temperature was measured by spectrofluorometer. The concentration of 2.3 × 10–5 grams of fluorescent dye per one gram of polymer is sufficient for detection of fluorescence of modified polymeric shell. The dynamic colour change of prepared pigments was analysed in terms of cumulative colour difference obtained from reflectance measurements. Resulting multifunctional pigments exhibit much lower colour contrast and wider temperature sensitive interval in comparison with the bulk thermochromic system. However, the concept of two levels of verification based on two types of colour change embodied in one pigment has been approved. eng
dc.format p. 162-168 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Trans Tech Publications eng
dc.relation.ispartof Materials Science Forum eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Cumulative colour difference eng
dc.subject Dynamic colour change eng
dc.subject Fluorescence eng
dc.subject Multifunctional pigment eng
dc.subject Thermochromism eng
dc.subject kumulativní barvová odchylka cze
dc.subject dynamická změna barevnosti cze
dc.subject fluorescence cze
dc.subject multifunkční pigment cze
dc.subject termochromismus cze
dc.title Dynamic colour change of multifunctional thermochromic-fluorescent pigments eng
dc.title.alternative Dynamická změna barevnosti multifunkčních termochromně-fluorescenčních pigmentů cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Cílem bylo připravit a charakterizovat multifunkční termochromně-fluorescenční pigmenty s možnou aplikací v prvcích proti padělání v bezpečnostním tisku. Pigmenty byly připraveny mikroenkapsulací zvoleného termochromního systému do melamin-formaldehydové pryskyřice modifikované fluorescenčními barvivy Uranine a Acid Red 52. Fluorescence při nízké a vysoké teplotě byla měřena spektrofluorimetrem. Pro detekci fluorescence modifikované polymerní obálky byla dostačující koncentrace 2,3 × 10–5 gramů fluorescenčního barviva na 1 gram polymeru. Dynamická změna barevnosti připravených pigmentů byla analyzována prostřednictvím kumulativní barvové odchylky vyhodnocené z měření reflektance. Ve srovnání se samotným termochromním systémem vykazují připravené multifunkční pigmenty výrazně menší barvový kontrast a širší interval, při němž dochází k barevné změně. Nicméně byla prokázána možnost dvouúrovňové verifikace založené na dvou typech dynamické změny barevnosti jednoho pigmentu. cze
dc.event Spring International Conference on Material Sciences and Technology, MST-S 2016 (17.04.2016 - 19.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.4028/www.scientific.net/MSF.859.162
dc.relation.publisherversion http://www.scientific.net/MSF.859.162
dc.project.ID LD14098/COST14-16KPF Tištěná elektronika a inteligentní obaly eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84971597363
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84971597363
dc.identifier.obd 39876797 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account