Supply Chain Collaboration as an Innovative Approach of Warehouse Management: A Case Study

Show simple item record

dc.contributor.author Kučera, Tomáš cze
dc.contributor.author Hyršlová, Jaroslava cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:29:27Z
dc.date.available 2017-05-11T10:29:27Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-245-2153-4 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67038
dc.description.abstract Supply chain management, especially supply chain collaboration is a very much discussed topic in the field of modern logistics in recent years. Supply chain management is the term for the systems, resources, activities and procedures that are used to coordinate the materials, products, services, finance and information flows from materials suppliers through manufacturers, transporters, warehouses, wholesalers and retailers to consumers. Effective supply chain management is an essential strategy for company success in global and e-markets to get products to market faster and at minimal total costs. Supply chain collaboration is a total coordination and integration function which enables company easier and more effective using of available resources, to successfully reduce total costs, to provide and sustain the sub-contracting relationships. The objective of supply chain collaboration is to achieve sustainable competitive advantage. This paper deals with supply chain collaboration issue as an innovative approach of warehouse management in a case study. The paper shows supply chain collaboration between supplier of logistic services and manufacturer of automotive parts and discusses options which can make a synergy effect in application to practice. eng
dc.format p. 374-383 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Vysoká škola ekonomická v Praze eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 4th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability, 2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject supply chain management eng
dc.subject collaborative initiatives eng
dc.subject logistic services eng
dc.subject logistic costs eng
dc.subject řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce cze
dc.subject spolupráce v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce cze
dc.subject logistické služby cze
dc.subject logistické náklady cze
dc.title Supply Chain Collaboration as an Innovative Approach of Warehouse Management: A Case Study eng
dc.title.alternative Dodavatelsko-odběratelská spolupráce jako inovativní přístup skladového hospodářství: Případová studie cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce, a to zejména dodavatelsko-odběratelská spolupráce je velmi diskutovaným tématem v oblasti moderní logistiky v posledních letech. Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce je termín pro systémy, zdroje, činnosti a postupy, které se používají ke koordinaci toků materiálů, výrobků, služeb, finančních prostředků a informací od dodavatelů materiálů přes výrobce, dopravce, sklady, velkoobchodníky a maloobchodníky ke spotřebitelům. Efektivní řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce je základní strategií pro podniky, které chtějí uspět na globálních a e-trzích a snaží se dostat své výrobky na trh co nejrychleji při minimálních celkových nákladech. Dodavatelsko-odběratelská spolupráce je celková koordinace a integrace funkcí, které umožňují podnikům jednodušší a efektivnější využití dostupných zdrojů s cílem snížení celkových nákladů při zajištění dodavatelských vztahů a dosažení udržitelné konkurenční výhody. Článek prezentuje problematiku dodavatelsko-odběratelské spolupráce jako inovativního přístupu ke skladovému hospodářství na případové studii spolupráce mezi dodavatelem logistických služeb a výrobcem automobilových dílů. cze
dc.event 4th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability, 2016 (26.05.2016 - 27.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://imecs.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/IMECS-2016-Full-Papers.pdf
dc.identifier.wos 000386957700033
dc.identifier.obd 39876789 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account