CONSIGNMENT STOCKING OF METALLURGICAL MATERIALS – A TOOL TO BUILD PARTNERSHIPS IN THE CHAIN

Show simple item record

dc.contributor.author Pecinová, Zuzana cze
dc.contributor.author Branská, Lenka cze
dc.contributor.author Vávra, Jan cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:28:57Z
dc.date.available 2017-05-11T10:28:57Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87294-67-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67031
dc.description.abstract Processors of materials supplied by business of the metallurgical industry often seek to stabilize supplier-customer relationships with those suppliers who are able to supply metallurgical materials in a constant technical quality. This creates scope for finding an appropriate replenishment system for buyers of metallurgical materials. However, if the demand in a given chain is highly variable and unpredictable in essence, we cannot successfully implement modern methods used to control material flow in the chain, such as Quick Response, CPFR and other methods. It is necessary to look for alternative solutions, which is advantageous for both sides though – it suits customers, especially in terms of their requirements for readiness of inventory for their own production processes, and it also suits suppliers - especially in terms of the specifics of their own production processes. Consignment stocking appears to be a suitable solution in chains with products in the metallurgical industry. Its application taking into account the needs of both suppliers and buyers can be instrumental in building partnerships. The paper presents the results of qualitative research, implemented in 2015 in a company purchasing metallurgical materials, which applies consignment stocking in cooperation with the supplier. It presents a method to apply consignment stocking, its advantages and disadvantages while evaluating it with respect to its role in building partnerships in chains with metallurgical materials. eng
dc.format p. 1968-1974 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher TANGER, spol. s r.o. eng
dc.relation.ispartof METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Supply chain eng
dc.subject supplier eng
dc.subject consignment eng
dc.subject stocking eng
dc.subject metallurgy eng
dc.subject Dodavatelský řetězec cze
dc.subject dodavatel cze
dc.subject konsignační skladování cze
dc.subject zásoby, metalurgie cze
dc.title CONSIGNMENT STOCKING OF METALLURGICAL MATERIALS – A TOOL TO BUILD PARTNERSHIPS IN THE CHAIN eng
dc.title.alternative Konsignační skladování metalurgických material - nástroj budování partnerství v řetězci cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Zpracovatelé materiálů dodávaných podniky metalurgického průmyslu často usilují o stabilizaci dodavatelsko – odběratelských vztahů s těmi dodavateli, kteří jsou schopni dodávat metalurgické materiály v ustálené technické kvalitě. To vytváří prostor pro hledání vhodného systému doplňování zásob odběratelům metalurgických materiálů. Je-li však poptávka v daném řetězci vysoce variabilní a v podstatě nepředpověditelná, nelze s úspěchem implementovat moderní metody určené pro řízení materiálového toku v řetězci, jako jsou metody Quick Response, CPFR a další. Je třeba hledat náhradní řešení, které je však výhodné pro obě strany – vyhovuje odběrateli, a to zejména jeho požadavkům na pohotovost zásob pro vlastní výrobní procesy a zároveň vyhovuje dodavateli – a to zejména specifikám vlastních výrobních procesů. Jako vhodným řešením v řetězcích s produkty metalurgického průmyslu se jeví konsignační skladování. Jeho aplikace se zohledněním potřeb jak dodavatelů, tak odběratelů může představovat nástroj pro budování partnerství. Příspěvek uvádí výsledky kvalitativního výzkumu, realizovaného v roce 2015 v podniku odebírajícím metalurgické materiály, který aplikuje ve spolupráci s dodavatelem konsignační skladování. Uvádí způsob aplikace konsignačního skladování, jeho výhody a nevýhody a hodnotí jej s ohledem na jeho úlohu při budování partnerství v řetězcích s metalurgickými materiály. cze
dc.event METAL 2016: 25th International Conference on Metallurgy and Materials (25.05.2016 - 27.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.wos 000391251200321
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85010734979
dc.identifier.obd 39876774 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account