The Analysis of Critical Factors for Science Parks with Emphasis on the Venture Capital Fund Provided by Science Parks

Show simple item record

dc.contributor.author Čížek, Petr cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:28:35Z
dc.date.available 2017-05-11T10:28:35Z
dc.date.issued 2015 eng
dc.identifier.isbn 978-80-248-3865-6 eng
dc.identifier.issn 2336-162X eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67026
dc.description.abstract The paper deals with the perception of the science park business tenants to the different critical factors of the science park with emphasis on the idea of venture fund provided by science park. The quality factors of the science park are clustered into three groups (locality factors, quality factors and financial factors). The paper compares perception of these factors and it shows the role (and importance) of the venture fund to the tenants. In the conclusion the contribution gives recommendations for the science parks' managers and other possible investors which are willing to invest into high-risk but high-revenue industry. eng
dc.format p. 174-180 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava eng
dc.relation.ispartof Financial Management of Firms and Financial Institutions: 10th International Scientific Conference Proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject venture capital eng
dc.subject science park eng
dc.subject startup eng
dc.subject investment eng
dc.subject rizikový kapitál cze
dc.subject vědecký park cze
dc.subject startup cze
dc.subject investice cze
dc.title The Analysis of Critical Factors for Science Parks with Emphasis on the Venture Capital Fund Provided by Science Parks eng
dc.title.alternative Analýza kritických faktorů v podnikatelských inkubátorech s akcentem na venture kapitálový fond cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek se zaobírá vnímáním inkubovaných firem kritických vlastností podnikatelského inkubátoru ve vztahu k dispozici venture kapitálového fondu. Jednotlivé vlastnosti jsou rozděleny do skupin a článek zkoumá jejich významnosti a vnímání respondenty. cze
dc.event 10th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions (07.09.2015 - 08.09.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://wis.vsb.cz/ekf/uloziste/2015-frpfi-sbornik/Part_I_web.pdf
dc.identifier.wos 000376799500020
dc.identifier.obd 39876749 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account