Strength control of the stanchion of pole trailer

Show simple item record

dc.contributor.author Pokorný, Jan cze
dc.contributor.author Voltr, Ondřej cze
dc.contributor.author Vágner, Jakub cze
dc.contributor.author Jilek, Petr cze
dc.contributor.author Tesař, Miroslav cze
dc.contributor.author Šefčík, Ivo cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:28:14Z
dc.date.available 2017-05-11T10:28:14Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87012-59-8 eng
dc.identifier.issn 1805-8248 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67021
dc.description.abstract The paper is focused on assessment of strength of the stanchion of the bunk. It describes measurements of the specimen consists of two bunks to answer distribution of forces along stanchion and its increase during inclination of the specimen about 30°. For better understanding of force distribution along stanchion more measurements with pure loading up logs in the specimen were performed too. Results of experiments were subsequently used as inputs for setting the load for analyses. For determination of strength of the stanchion construction was used FEM. Parts of stanchions were subjected to both static linear and nonlinear analysis. eng
dc.format p. 466-469 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. eng
dc.relation.ispartof Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject stanchion eng
dc.subject pole trailer eng
dc.subject tilting platform eng
dc.subject FEM eng
dc.subject klanice cze
dc.subject oplenový návěs cze
dc.subject sklopná plošina cze
dc.subject FEM cze
dc.title Strength control of the stanchion of pole trailer eng
dc.title.alternative Pevnostní kontrola klanice oplenu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek se zabývá hodnocením zatížení klanice oplenu. Popisuje měření vzorku sestávajícího se ze dvou oplenů, jehož cílem bylo nalézt rozložení sil podél klanice a jejich zvýšení během naklápění až k hodnotě 30°. Pro lepší pochopení silového rozložení podél klanice bylo rovněž provedeno více měření s pouhým naložením vzorku dřevní kulatinou. Výsledky z experimentů byly následně použity jako vstupní zatížení pro analýzy. Pro stanovení odolnosti konstrukce byla použita metoda MKP. Části klanice byly podrobeny jak statické lineární, tak i nelineární analýze. cze
dc.event Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference (09.05.2016 - 12.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.engmech.cz/2016/im/doc/proceedings_2016.pdf
dc.identifier.wos 000379986700113
dc.identifier.obd 39876640 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account