Simulation of Extreme Insured Losses in Natural Catastrophes

Show simple item record

dc.contributor.author Pacáková, Viera cze
dc.contributor.author Jindrová, Pavla cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:27:57Z
dc.date.available 2017-05-11T10:27:57Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-1-61804-367-2 eng
dc.identifier.issn 2227-4588 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67017
dc.description.abstract This article aims to present the application of probability modelling and simulations based on quantile function of extreme insured losses in the world natural catastrophes based on data in time period 1970-2014, published in Swiss Re Sigma No2/2015. Quantile function provides an appropriate and flexible approach to the probability modelling needed to obtain well-fitted tails. We are specifically interested in modelling and simulations the tails of loss distributions. In a number of applications of quantile functions in insurance and reinsurance risk management interest focuses particularly on the extreme observations in the upper tail of probability distribution. Fortunately it is possible to simulate the observations in one tail of distribution without simulating the central values. This advantage will be used for estimate a few extreme high insured losses in the world's natural catastrophes in future. eng
dc.format p. 30-34 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher WSEAS Press eng
dc.relation.ispartof Recent Advances in Mathematics and Computational Science eng
dc.rights open access eng
dc.subject Extreme losses eng
dc.subject quantile function eng
dc.subject order statistics eng
dc.subject simulation eng
dc.subject Pareto distribution eng
dc.subject Extrémní škody cze
dc.subject kvantilová funkce cze
dc.subject pořádkové statistiky cze
dc.subject simulace cze
dc.subject Pareto rozdělení cze
dc.title Simulation of Extreme Insured Losses in Natural Catastrophes eng
dc.title.alternative Simulace extrémních pojištěných škod u přírodních katastrof cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek si klade za cíl představit využití pravděpodobnostního modelování a simulací založených na užití kvantilové funkce pro extrémní pojistné události, a to na základě dat ze světových přírodních katastrof v období 1970-2014, která byla zveřejněna v Swiss Re Sigma No2/2015. Kvantilová funkce poskytuje vhodný a pružný přístup k pravděpodobnostnímu modelování a simulacím, které jsou potřebné k získání dobře odhadnutých koncových částí rozdělení. Pozornost je především věnována modelování a simulaci ocasu ztratové distribuční funkce. V řadě aplikací v pojišťovnictví a řízení rizik je kvantilová funkce užívána především na extrémní pozorování v horní části ocasu rozdělení pravděpodobnosti. Naštěstí je možné simulovat pozorování v ocasu distribuční funkce bez simulování centrálních hodnot. Tato výhoda bude použita pro odhad několika extrémně vysokých škod pro pojistné události u světových přírodních katastrof v budoucnu. cze
dc.event 4th International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences (MCSS '16) (13.02.2016 - 15.02.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.wseas.us/e-library/conferences/2016/barcelona/MCSS/MCSS-03.pdf
dc.identifier.obd 39876631 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account