Research of Alternative Energy Sources for Railway Vehicles

Show simple item record

dc.contributor.author Sadílek, Ondřej cze
dc.contributor.author Lelek, Tomáš cze
dc.contributor.author Sýkora, Petr cze
dc.contributor.author Doleček, Radovan cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:27:25Z
dc.date.available 2017-05-11T10:27:25Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-1-5090-1674-7 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67010
dc.description.abstract This paper describes research activities that have Department of Electrical and Electronic Engineering and Signaling in Transport done in area of control, accumulators and photovoltaic feeding of railway vehicles - the biggest part is focused on experimental research done on narrow-track experimental railway vehicle owned by the department. The paper deals with the description of the experimental vehicle which means the concrete topology of electric drive and the structure of sourcing system (Li-ion LiFePO4 battery and photovoltaic cells). In the article are published the existing results and defined next needed tests. eng
dc.format p. 156-161 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Radioelektronika 2016 : conference proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject railway vehicle eng
dc.subject accumulator eng
dc.subject charging eng
dc.subject photovoltaic panel eng
dc.subject drážní vozidlo cze
dc.subject akumulátor cze
dc.subject nabíjení cze
dc.subject fotovoltaický panel cze
dc.title Research of Alternative Energy Sources for Railway Vehicles eng
dc.title.alternative Výzkum alternativních zdrojů pro kolejová vozidla cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek se věnuje popisu výzkumných aktivit prováděných na Katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě. Konkrétně se jedná o oblasti automatického řízení, akumulátorů a fotovoltaických systémů pro napájení kolejových vozidel. Největší část je zaměřena na provedený experimentální výzkum na experimentální dráze projížděné vlastním experimentálním vozidlem. Příspěvek se zabývá popisem experimentálního vozidla, přesněji řečeno konkrétní topologií elektrického pohonu a strukturou zdrojového systému (Li-ion LiFePO4 a fotovoltaické panely). V příspěvku jsou publikovány výsledky dosavadního experimentálního výzkumu a je zde vyzvednuta nutnost dalších testů. cze
dc.event 26th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2016 (19.04.2016 - 20.04.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/RADIOELEK.2016.7477399
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7477399
dc.identifier.wos 000383741100032
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84977654462
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84977654462
dc.identifier.obd 39876598 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account