TRAFFIC SAFETY ASSESSMENT BY USING MICRO-SIMULATION MODELLING AND TRAFFIC CONFLICTS AT LARGE ROUNDABOUTS

Show simple item record

dc.contributor.author Lopour, Pavel cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:27:10Z
dc.date.available 2017-05-11T10:27:10Z
dc.date.issued 2015 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7395-924-1 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67007
dc.description.abstract Recent research has shown that traffic conflicts provide useful insight into the failure mechanism that leads to road collision between vehicles while being more frequent than accidents and without social cost. This paper provides proactive quantitative evaluation of traffic safety on three design layouts of large roundabouts by using microscopic traffic simulation approach. Combination of VISSIM and Surrogate Safety Assessment Model (SSAM) were used to model variant roundabouts with atypical layouts and assess traffic safety. The roundabouts were assessed by two approaches: (1) surrogate safety indicators - Time to Collision (TTC) and Post encroachment time (PET) and (2) safety assessment methods (reflecting severity of conflicts and potential collisions). Based on comparison of the results achieved by both methods and generally accepted safety principles were submitted proposals and recommendations for practical use of the proactive traffic safety assessment methods with surrogate safety indicators. eng
dc.format p. 290-301 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Pardubice eng
dc.relation.ispartof 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject traffic conflicts eng
dc.subject safety eng
dc.subject roundabouts eng
dc.subject surrogate safety indicators eng
dc.subject SSAM eng
dc.subject VISSIM eng
dc.subject dopravní konflikty cze
dc.subject bezpečnostů cze
dc.subject okružní křižovatka cze
dc.subject náhradní ukazatele bezpečnosti cze
dc.subject SSAM cze
dc.subject VISSIM cze
dc.title TRAFFIC SAFETY ASSESSMENT BY USING MICRO-SIMULATION MODELLING AND TRAFFIC CONFLICTS AT LARGE ROUNDABOUTS eng
dc.title.alternative Posouzení bezpečnosti silničního provozu pomocí mikrosimulačního modelování a konfliktních situací na velkých okružních křižovatkách cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Sledování dopravních konfliktů poskytují cenné informace o procesech probíhajících bezprostředně před možnou kolizí mezi dvěma vozidly, přičemž jsou častější než samotné nehody a zároveň nezpůsobují celospolečenské ztráty. Tento článek popisuje kvantitativní hodnocení bezpečnosti na třech různých uspořádáních velké okružní křižovatky. Pro hodnocení je použit software PTV-Vissim a SSAM. Hodnocení je provedeno dvěma přístupy: náhradními ukazateli bezpečnosti (TTC a PET) a hodnotícími metodami včetně závažnosti konfliktů i následků. Na základě výsledků a všeobecně akceptovaných bezpečnostních principů v návrhu křižovatek jsou uvedeny doporučení a návrhy pro použití proaktivních metod. cze
dc.event Principy udržitelné dopravy : dopravní konference 2015 a 6. mezinárodní vědecká konference (03.09.2015 - 04.09.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://isc.upce.cz/download/Conference_Proceedings.pdf
dc.identifier.obd 39876554 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account