Statistical view on the "Gold Bug" story by E.A. Poe

Show simple item record

dc.contributor.author Marek, Jaroslav cze
dc.contributor.author Deligiannaki, Katherine cze
dc.contributor.author Gkosdi, Maria cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:26:45Z
dc.date.available 2017-05-11T10:26:45Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-227-4531-4 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67002
dc.description.abstract In the story Gold Bug of E. A. Poe we can meet with problem of connecting measurement. Unknown coordinates of treasure can be calculated by Least squares method. In this article our attention has been given to describe confidence domain by using statistical methods. To modeling of uncertainty of coordinates, the model of indirect measurement will be used. eng
dc.format p. 799-806 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Slovenská technická univezita v Bratislave eng
dc.relation.ispartof Aplimat 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics : proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject statistical analysis, model of measurement, estimates of unknown parameters, confidence domain, E. A. Poe Gold Bug eng
dc.subject statistická analýza, model měření, odhad neznámých parametrů, konfidenční oblast, E. A. Poe Zlatý skarabeus cze
dc.title Statistical view on the "Gold Bug" story by E.A. Poe eng
dc.title.alternative Statistický pohled na povídku "Zlatý Skarabeus" od E.A. Poea cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V povídce E.A. Poea Zlatý Skarabeus se můžeme setkat s problémem měření. Neznámé souřadnice pokladu mohou být vypočteny metodou nejmenších čtverců. V tomto článku klademe důraz na využití statistických metod umožňujících konstrukci konfidenční oblasti. Pro modelování nejistoty v určení souřadnic byl použit model nepřímého měření. cze
dc.event Aplimat 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics (02.02.2016 - 04.02.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_025/Aplikace a popularizace matematických modelů eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84968665577
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84968665577
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84968665577
dc.identifier.obd 39876438 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account