Sustainability accounting: brief history and perspectives

Show simple item record

dc.contributor.author Hyršlová, Jaroslava cze
dc.contributor.author Becková, Helena cze
dc.contributor.author Kubáňková, Marie cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:26:21Z
dc.date.available 2017-05-11T10:26:21Z
dc.date.issued 2015 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87990-06-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66997
dc.description.abstract Sustainability accounting and reporting are relatively new disciplines that have their early days in the 60s and the 70s of the 20th century. In professional literature these terms have been emerging from the 90s of the last century. An array of research works dealing with various perspectives on these problems has been realised since then. Scientific terminology as well as principles, rules and methods that should be respected and used by the system have been discussed. Sustainability accounting has its roots in financial and managerial accounting, and it is possible to apply it both at macroeconomic (state) and microeconomic (corporate) level. The system provides information for all interested parties in support of decision-making processes in accordance with sustainability principles. The paper deals with sustainability accounting at the corporate level. A brief history of sustainability accounting development is presented and then main benefits and imperfections of the system are discussed. In the paper the main focus is aimed especially at the future development (prospects) of the system. The problems of sustainability accounting are solved from the world development point of view, but the state of solved problems in terms of the Czech Republic is in focus as well. eng
dc.format p. 607-616 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Melandrium eng
dc.relation.ispartof The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject sustainability eng
dc.subject corporate sustainability eng
dc.subject sustainability accounting eng
dc.subject sustainability reporting eng
dc.subject udržitelnost cze
dc.subject podniková udržitelnost cze
dc.subject účetnictví udržitelného rozvoje cze
dc.subject vykazování udržitelného rozvoje cze
dc.title Sustainability accounting: brief history and perspectives eng
dc.title.alternative Účetnictví udržitelného rozvoje: stručná historie a perspektivy cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje jsou relativně nové disciplíny, které mají své počátky v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Postupně se předmětem zájmu odborné literatury stala jak odborná terminologie, tak i principy, pravidla a metody, které by měly být v rámci systému respektovány a využívány. Účetnictví udržitelného rozvoje vychází z finančního a manažerského účetnictví a lze ho aplikovat na makroekonomické i mikroekonomické (podnikové) úrovni. Systém poskytuje informace všem významným zainteresovaným stranám na podporu jejich rozhodovacích procesů tak, aby rozvoj společnosti (podniku) probíhal v souladu s principy udržitelného rozvoje. Článek se zabývá účetnictvím udržitelného rozvoje podniku. Nejprve je prezentována stručná historie vývoje systému a jsou diskutovány jeho hlavní přínosy a nedostatky. Hlavní pozornost je poté zaměřena především na perspektivy tohoto systému. Problémy systému jsou řešeny jak v kontextu světového vývoje, tak i s ohledem na situaci v ČR. cze
dc.event The 9th International Days of Statistics and Economics (10.09.2015 - 12.09.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://msed.vse.cz/msed_2015/article/74-Hyrslova-Jaroslava-paper.pdf
dc.identifier.wos 000380530000058
dc.identifier.obd 39875496 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account