HUMAN CAPITAL AS AN IMPORTANT GROWTH FACTOR OF REGIONS IN THE CZECH REPUBLIC

Show simple item record

dc.contributor.author Chlebounová, Denisa cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:25:27Z
dc.date.available 2017-05-11T10:25:27Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7435-664-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66986
dc.description.abstract Human capital is generally regarded as one of the key factors of regional growth. This paper examines the interdependence between human capital and the regional growth in the Czech Republic by correlation analysis. Human capital is expressed as a result of education, particularly as the percentage of people with higher education. The amount of the regional gross domestic product (GDP) per capita is a scale for economic performance of regions. The calculated correlation coefficient characterizes the intensity of the relationship between the two variables, which in this case appeared considerably significant. eng
dc.format p. 318-324 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Univerzita Hradec Králové eng
dc.relation.ispartof Hradec Economic Days eng
dc.rights open access eng
dc.subject human capital eng
dc.subject economic growth eng
dc.subject gross domestic product eng
dc.subject higher education eng
dc.subject region eng
dc.subject Lidský kapitál cze
dc.subject ekonomický růst cze
dc.subject HDP cze
dc.subject vysokoškolské vzdělání cze
dc.subject region cze
dc.title HUMAN CAPITAL AS AN IMPORTANT GROWTH FACTOR OF REGIONS IN THE CZECH REPUBLIC eng
dc.title.alternative Lidský kapitál jako důležitý faktor regionálního růstu v ČR cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Lidský kapitál je obecně považován za jeden z klíčových faktorů regionálního růstu. Tento článek zkoumá vzájemnou závislost lidského kapitálu a regionálního růstu v České republice prostřednictvím korelační analýzy. Lidský kapitál je vyjádřen jako důsledek vzdělávání, a to konkrétně jako procentní podíl osob s vysokoškolským vzděláním. Výše regionálního hrubého domácího produktu (HDP) na obyvatele je měřítko pro ekonomickou výkonnost regionů. Vypočtený korelační koeficient charakterizuje intenzitu vztahu mezi těmito dvěma proměnnými, který je v tomto případě značně významný. cze
dc.event Hradecké ekonomické dny 2017 (31.01.2017 - 01.02.2017) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf
dc.project.ID SGSFES_2014002/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" eng
dc.identifier.wos 000411661000037
dc.identifier.obd 39878742 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account