Charakterizace speciálních materiálů termoanalytickými metodami

Show simple item record

dc.contributor.author Honcová Pavla
dc.date.accessioned 2017-03-21T15:40:45Z
dc.date.available 2017-03-21T15:40:45Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66921
dc.description.abstract Práce shrnuje poznatky získané při studiu fázových změn ve speciálních materiálech, jakými jsou chalkogenidová skla, nanokompozity na bázi epoxidových pryskyřic, látky, vhodné pro akumulaci tepla a energetické materiály. Blíže jsou vysvětleny postupy termické analýzy a interpretace kinetických popisů dějů ve speciálních materiálech a stanovení důležité termodynamické veličiny - tepelné kapacity. cze
dc.format 59 s. + přílohy cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject kalorimetrie cze
dc.subject kinetika cze
dc.subject strukturní relaxace cze
dc.subject krystalizace cze
dc.subject tepelná kapacita cze
dc.subject calorimetry eng
dc.subject kinetics eng
dc.subject structural relaxation eng
dc.subject crystallization eng
dc.subject heat capacity eng
dc.title Charakterizace speciálních materiálů termoanalytickými metodami cze
dc.title.alternative Characterization of special material using thermoanalytical methods eng
dc.type habilitační práce cze
dc.date.accepted 2016
dc.description.abstract-translated The work presents summary of results obtained by studying the phase changes in special materials, such as chalcogenide glasses, nanocomposites based on epoxy resins, materials suitable for accumulation of energy and explosives. The procedures of thermal analysis are given in detail as well as their interpretation within the processed observed for special materials. Further, the determination of basic thermodynamic quantity - heat capacity is described. eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-name Doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35463
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account