Bezpečnost železničních přejezdů v Plzeňském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soušek, Radovan
dc.contributor.author Jandovský, Richard
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:34Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:34Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-12-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66890
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti železničních přejezdů. Je zde popsán současný stav zabezpečení železničních přejezdů v Plzeňském kraji a návrhy na zvýšení jejich bezpečnosti. Diplomová práce reaguje na velký počet mimořádných událostí na železničních přejezdech, hledá souvislosti s počtem železničních přejezdů, navrhuje možnosti snížení počtu mimořádných událostí a řeší problém s rušením železničních přejezdů. V závěru jsou pak navrženy možnosti zrušení některých konkrétních železničních přejezdů včetně návrhu objízdných tras po stávajících komunikacích. Dále diplomová práce navrhuje zvýšení bezpečnosti železničních přejezdů z pohledu provozovatele dráhy a uživatele pozemní komunikace. cze
dc.format 105 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject železniční přejezd cze
dc.subject přejezdové zabezpečovací zařízení cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject rail crossing eng
dc.subject incidents eng
dc.subject crossing safety devices eng
dc.title Bezpečnost železničních přejezdů v Plzeňském kraji cze
dc.title.alternative Safety of railway crossings in the Pilsen region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Viskup, Pavel
dc.date.accepted 2017-01-23
dc.description.abstract-translated The purpose of the thesis is an analysis regarding the safety issues on railway crossings with suggestions for improvements in general and specifically from the railway operator/driver's point of view and from the road user´s point of view. The begining of the thesis describes the current protection of railway crossings in the whole Plzen region and contains proposals for some improvements. The next part of the thesis focuses on the high number of accidents on railway crossings and their potential connection with the high number of railway crossings followed by possible solutions for decreasing such accidents and potential problems by removing some of the crossings. The Conclusion of the thesis contains a listing of particular railway crossings that could be removed and suggestions for diverting routes to existing roads. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D35610
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student řádně obhájil diplomovou práci a zdárně odpověděl a reagoval na otázky státní zkušební komise v následné rozpravě. cze
dc.identifier.stag 30549
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account