Chybné využívání infrastruktury pro cyklisty v městském obvodu Pardubice IV

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Udatný, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:29Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66888
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou chybného využívání cyklistické infrastruktury v Pardubicích, konkrétně v městském obvodu Pardubice IV. Podkladem pro práci byl rozsáhlý dopravní průzkum problémových míst v tomto městském obvodu. V následující části práce se nachází charakteristika daných dopravních situací, vyhodnocení průzkumu a návrh na zlepšení současného stavu. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject autobusová zastávka cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject chodci cze
dc.subject cyklisté cze
dc.subject doprava cze
dc.subject dopravní průzkum cze
dc.subject bus stop eng
dc.subject cyclists eng
dc.subject pedestrians eng
dc.subject railwaystation eng
dc.subject safety eng
dc.subject traffic eng
dc.subject traffic survey eng
dc.subject walker eng
dc.title Chybné využívání infrastruktury pro cyklisty v městském obvodu Pardubice IV cze
dc.title.alternative Wrong utilization infrastructure for cyclists in the municipal district of Pardubice IV eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-23
dc.description.abstract-translated The work analyzes misappropriation of cycling infrastructure in Pardubice, specifically in the municipal district of Pardubice IV. The basis for the work was extensive survey of transport bottlenecks in this urban area. In the next part of the work is characteristic of the transport situations, survey analysis and evaluation and a proposals for improvement of the current situation. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D35605
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl dotazy členů státní zkušební komise.Vedoucí bakalářské práce hodnotil všechny části stupněm velmi dobře. Dále uvedl, že zpracování probíhalo velmi nárazově. Student bakalářskou práci před odevzdáním významně doplnil a rozšířil, ale přesto zůstala řada nedostatků. Zejména analytické části nejsou patřičně propracovány. Kladem jsou pak vlastní realizované průzkumy.Oponentka bakalářské práce hodnotila bakalářskou práci celkově stupněm nevyhověl a uvedla, že v práci se vyskytuje velké množství chyb, překlepů, neodborné terminologie (kruhový objezd, slézání z kola atd.). V textu není patrné co student~opsal, co napsal vlastního. Bakalářská práce není v souladu se Zásadami pro zpracování práce, chybné použití 1. os. mn. č., špatný název zákona č. 361/2000 Sb., Ministerstvo dopravy a spojů například už řadu let neexistuje. Otázky v kapitole 2 spadají do přílohové části, chybí zdroj. Na str. 21 je uveden chybný součet tabulky. Dle Zásad pro zpracování práce chybí metodika dopr. průzkumů. V navrhovaných částech chybí zakreslení návrhů, v kapitole 9.1. je uvedeno pouze ekonomické vyčíslení nákladů. cze
dc.identifier.stag 30502
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account