Degradation of Adhesive Joints on Mild Steels

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Alp
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:58:12Z
dc.date.available 2017-01-23T10:58:12Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-09-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66880
dc.description.abstract Cílem této disertační práce je nalezení vztahu mezi pevností lepených spojů a materiálových vlastností adherendu a lepidla. Pro dosažení tohoto cíle byly studovány čtyři základní vlastnosti důležité pro lepené spoje. Pro dosažené dobrých výsledků byla zjištěna důležitost povrchové předúpravy, kdy byl pozorován pozitivní vliv vyšší drsnosti. Zlepšení smáčivosti bylo zjišťováno pomocí měření kontaktního úhlu. Hodnota kontaktního úhlu je přímo úměrná povrchové energii, která má značný vliv na pevnost lepeného spoje. Nejlepších výsledků statické pevnosti bylo dosaženo při předúpravě pomocí moření v kyselině a následným tryskáním. V tomto případě bylo dosaženo pro jednoduše přeplátovaný spoj pevnosti až 14,4 MPa. Z hlediska životnosti připravených spojů byla zjištěna také nejvyšší trvanlivost spojů a nebyla zjištěna žádná degradace povrchu během testů životnosti v korozním prostředí. Bylo zjištěno. že zkoušky stárnutí pro pro jednoduše přeplátované spoje jsou zdlouhavá a není možné jednoznačně stanovit dobu stárnutí. Naproti tomu při využití ?scratch testu? byly získány velmi rychle výsledky , které je možno využít pro stanovování životnosti lepidel. cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kontaktní úhel cze
dc.subject konstrukční ocel cze
dc.subject lepené spoje cze
dc.subject povrchová předúprava cze
dc.subject drsnost cze
dc.subject contact angle eng
dc.subject mild steel eng
dc.subject adhesive joints eng
dc.subject surface treatment eng
dc.subject roughness eng
dc.title Degradation of Adhesive Joints on Mild Steels cze
dc.title.alternative Degradace lepených spojů na konstrukčních ocelích eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Beneš, Libor
dc.contributor.referee Louda, Petr
dc.date.accepted 2016-11-28
dc.description.abstract-translated The aim of this dissertation is to find a relationship between the strength of adhesive joints and the material properties of adherend and adhesive. In order to achieve this, the current study is motivated by four main objectives for adhesively bonded joints. According to the results, the surface treatments were enhanced with positive influences or greater adhesion by means of roughening of the surface. The improved wettability of the surface is displayed by measured contact angles, and these values are equated with surface energy values to calculate adhesion strength. As a consequence of static tensile test results for single lap joints, acid etched plus sanded treatment joints are observed to have the highest shear strength of single lap joints (14.4 MPa). However, in the case of the durability of prepared joint samples, sanded treated joints are shown to have the best performance and do not indicate any visual signs of failure in the interfacial zone due to ageing. As a result of an ageing test, it seems difficult to determine an exact time period for the ageing mechanism of single lap joints, whereas a scratch test may acquire failure results over the short term, compared to the ageing of single lap joints. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Transport Means and Infrastructure cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D35452
dc.thesis.degree-program Technique and Technology in Transport and Communications cze
dc.identifier.stag 32158
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account