Návrh a realizace Rotačního polohovacího stolu CNC trenažéru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor
dc.contributor.author Šob, Dominik
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:56Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-12-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66875
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem návrhu a realizace rotačního stolu pro CNC trenažér. V teoretické části jsou rozebrány obecné a teoretické pojmy spojené s projektováním rotačního stolu. Praktická část se pokouší přiblížit reálnému modelu značky Haas Automation Inc. Pohyb zajišťuje krokový motor, který je ovládán driverem a umožňuje tedy krokování. Veškeré řízení a natáčení je provedeno programem Atmel Studio. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rotační stůl cze
dc.subject automatizace cze
dc.subject CNC cze
dc.subject Atmel cze
dc.subject rotary table eng
dc.subject automation eng
dc.subject CNC eng
dc.subject Atmel eng
dc.title Návrh a realizace Rotačního polohovacího stolu CNC trenažéru cze
dc.title.alternative Design and implementation of the Rotary table indexer for CNC trainer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the design and implementation of CNC rotary table for the trainer. The theoretical part deals with general and theoretical concepts associated with designing rotary table. The practical part is trying to get closer to real model of Haas Automation Inc. Movement ensures a stepper motor, which is controlled by the driver and therefore allows stepping. All management and rotation is done by Atmel Studio. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35573
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat laboratorní systém rotačního polohovacího stolu CNC trenažéru. Práce dává dobrý přehled o řešené problematice, přesto by bylo vhodné uvést u některých kapitol podrobnější popis řešené problematiky. V práci zcela chybí návrh a realizace rozhraní pro připojení PLC automatu a ovládání přes rozhraní USB. Také zcela chybí zpracovaný uživatelský manuál. Hlavní cíle práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 29924
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account