Návrh a realizace výukového modelu Vzduchová levitace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor
dc.contributor.author Novák, Petr
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:55Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-12-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66872
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního systému vzduchové levitace. V práci je popsána teoretická problematika dané úlohy, její technické zpracování a řízení daného systému za pomoci mikropočítače firmy Atmel, řady ATmega. Ovládání polohy levitujícího předmětu je možné buď autonomně přímo mikropočítačem řídicí jednotky systému, nebo nadřazeným řídicím systémem - osobním počítačem. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vzduchová levitace cze
dc.subject Atmel cze
dc.subject výukové modely cze
dc.subject ultrazvuková čidla cze
dc.subject air levitation eng
dc.subject Atmel eng
dc.subject education models eng
dc.subject ultrasonic sensors eng
dc.title Návrh a realizace výukového modelu Vzduchová levitace cze
dc.title.alternative Design and implementation of education model Air levitation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-09
dc.description.abstract-translated This thesis describes design and implementation of air levitation laboratory system. The task describes the theoretical problems of this laboratory system, the technical processing and management of the system with the help of microcontroller from Atmel Company. The control of levitating object position can be either autonomously via microcomputer or with help of master control system a personal computer. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35571
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat laboratorní systém levitace předmětu v proudu vzduchu. Práce dává dobrý přehled o řešené problematice, přesto by bylo vhodné uvést u některých kapitol podrobnější popis řešené problematiky. V práci chybí jakékoliv grafické vyobrazení ovládání zařízení, chybí popis řešení komunikace navrženého a realizovaného zařízení s nadřazeným řídicím systémem. Předložený uživatelský návod je poměrně stručný, což by mohlo být problematické při praktickém využití navrženého zařízení. Hlavní cíle bakalářské práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 29917
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account