Výukový vizualizační model technologického procesu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor
dc.contributor.author Fišar, Michal
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:54Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-12-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66871
dc.description.abstract Práce je věnována výukovému modelu, který bude následně sloužit k výuce řízení procesů pomocí PLC či osobním počítačem. Součástí modelu bude program v řídícím mikropočítači, který bude simulovat funkci elektrického ohřívače vody. Parametry ohřívače bude možné nastavovat přímo na modelu. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject výukové vizualizační modely cze
dc.subject elektrické ohřívače vody cze
dc.subject mikropočítače cze
dc.subject PLC cze
dc.subject educational visualization models eng
dc.subject electric water heaters eng
dc.subject microcomputers eng
dc.subject PLC eng
dc.title Výukový vizualizační model technologického procesu cze
dc.title.alternative Educational visualization model of a technological process eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-09
dc.description.abstract-translated The work focuses on a teaching model, which will further serve to teach process controlling mastered PLC or PC. Part of the model is a program, which will be in a control Microcomputer, which will simulate the functions of an electronic water heater. The parameters of the heater will be able to be set directly on the model eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35572
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo navrhnout a realizovat výukový model vybraného technologického procesu. Práce dává přehled o řešené problematice, přesto by bylo vhodné uvést u některých kapitol podrobnější popis řešené problematiky. V práci chybí jakékoliv ucelené grafické vyobrazení rozhraní pro piřpojení řídicího systému, např. PLC automatu. Dále chybí popis řešení a použití komunikace navrženého a realizovaného zařízení s nadřazeným řidicím systémem přes rozhraní USB. Předložený uživatelský návod je velmi stručný, což by mohlo být problematické při praktickém využití navrženého zařízení. Hlavní cíle bakalářské práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 29883
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account