Chat implementovaný na architektuře Client/Server se šifrovanou komunikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bažant, Michael
dc.contributor.author Žufánek, Jakub
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:50Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-12-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66870
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na postup při implementaci vlastního chatu na architektuře Klient/Server se šifrovanou komunikací. Cílem této bakalářské práce je předat čtenáři ucelené informace o základech kryptografie, využití návrhových vzorů, implementace strany server a strany klient. Implementace strany server a strany klient je tvořena formou dokumentace. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject klienti cze
dc.subject server cze
dc.subject šifrování cze
dc.subject asymetrická kryptografie cze
dc.subject symetrická kryptografie cze
dc.subject java cze
dc.subject komunikační protokol cze
dc.subject návrhové vzory cze
dc.subject Oracle cze
dc.subject databáze cze
dc.subject clients eng
dc.subject server eng
dc.subject encryption eng
dc.subject asymetric encryption eng
dc.subject symetric encryption eng
dc.subject java eng
dc.subject communication protocol eng
dc.subject design patterns eng
dc.subject Oracle eng
dc.subject database eng
dc.title Chat implementovaný na architektuře Client/Server se šifrovanou komunikací cze
dc.title.alternative Chat implemented on Client/Server architecture with encrypted communication eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-10
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis is focused on process of implementation chat based on architecture Client/Server with encrypted communication. Objective of this bachelor's thesis is to inform reader about comprehensive information of cryptography basics, usage of design patterns, implementation of server's side and client's side. Implementation of server's side and client's side are made in the form of documentation. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35586
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Vydařená bakalářská práce. Dle vedoucího byly cíle práce splněny. Výsledky práce je možné po uživatelském testování nabídnout koncovým uživatelům. Student při obhajobě výborně prezentoval výsledky své práce. Obhajoba proběhla s demonstrativními ukázkami. cze
dc.identifier.stag 32294
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account