Linie Zdeňka Sýkory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marek, Jaroslav
dc.contributor.author Obolecký, Jan
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:48Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-12-08
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66866
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována tvorbě českého malíře Zdeňka Sýkory zejména jeho liniím. Jsou popsány základní principy tvorby jeho linií, které jsou tvořeny hladce navazujícími oblouky určenými náhodně generovanými parametry (doba života linie, směry, délka tečny, počáteční bod a tloušťka čáry). V první části autor studuje principy Sýkorovy tvorby. Následně se zabývá vytvořením počítačové aplikace, která dokáže zkonstruovat Sýkorovy obrazy podle tzv. partitur. Část diskuze shrnuje všechny poznatky, které autor práce shromáždil při tvorbě napodobenin originálních obrazů. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject digitální umění cze
dc.subject náhoda ve výtvarném umění cze
dc.subject Sýkora, Zdeněk cze
dc.subject linie cze
dc.subject doba života linie cze
dc.subject digital arts eng
dc.subject random in the visual arts eng
dc.subject Sýkora, Zdeněk eng
dc.subject line eng
dc.subject lifetime of line eng
dc.title Linie Zdeňka Sýkory cze
dc.title.alternative Zdenek Sykora's Lines eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-10
dc.description.abstract-translated This bachelor work is devoted to creation of the Czech artist Zdeněk Sýkora, specifically his lines. The guiding principle of the creation of his lines is explained. Lines are created by smoothly connecting arcs which are described by randomly generated parameters (the lifetime of line, directions, length of tangent, starting point and line weight). In the first part, the author studies Sýkora´s principles of his artworks. Then he deals with creation of software that can construct Sýkora´s paintings according to so-called scores. The discussion part summarises all the knowledge which the bachelor work author has collected when he was creating imitations of the original paintings. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35585
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence V práci byly popsány principy, které používal český výtvarník Zdeněk Sýkora při tvorbě Linií. Cílem práce bylo naprogramovat aplikaci, která umožní rekonstruovat vybrané dílo Zdeňka Sýkory z jeho partitury a která dokáže na základě simulace náhodných čísel vytvářet podle Sýkorových principů díla jiná. Bakalářská práce byla vypracována na výborné úrovni. Komise hodnotila práci jako mimořádně kvalitní. cze
dc.identifier.stag 31092
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account