Tvorba simulátoru bojového vozidla za využití hybridního simulačního jádra

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Brožek, Josef
dc.contributor.author Kasal, Jaroslav
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:47Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66864
dc.description.abstract Obsah práce je zaměřen převážně na pohyb bojového vozidla v simulátoru. Simulátor je realizován v herním enginu Unity 3D. První část práce se zabývá základními pojmy, základními informacemi o Unity 3D a stručnými informacemi o simulátoru bojového vozidla. Zbývající část práce je věnována konkrétní implementaci. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject simulátory cze
dc.subject skripty cze
dc.subject ovládání cze
dc.subject pohyb cze
dc.subject WheelCollider cze
dc.subject Unity 3D cze
dc.subject tanky cze
dc.subject simulators eng
dc.subject scripts eng
dc.subject control eng
dc.subject movement eng
dc.subject WheelCollider eng
dc.subject Unity 3D eng
dc.subject tanks eng
dc.title Tvorba simulátoru bojového vozidla za využití hybridního simulačního jádra cze
dc.title.alternative Creating simulator of soldier vehicle using hybrid simulation kernel eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-01-10
dc.description.abstract-translated The bachelor work is focused mainly on movement of a soldier vehicle in simulator. The simulator is implemented in game engine Unity 3D. The first part of the work contains basic concepts, basic information about Unity 3D and brief description of the simulator of soldier vehicle. The rest of the work is devoted to specific implementation. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35575
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo využití vnitřní rutiny a konstrukce herního engine Unity3D k tvorbě komplementů pro simulátor bojového vozidla. Zvoleným vozidlem se stala česká varianta tanku T72M4 CZ. Student prezentoval výsledky své práce s demonstrativními ukázkami. Bakalářské práci byla vytknuta řada nedostatků. Z toho důvodu komise pro státní závěrečné zkoušky hodnotila obhajobu bakalářské práce klasifikačním stupněm velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 31060


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet