Podpora kojení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Vladimír
dc.contributor.author Bludská, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:27Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-11-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66852
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce na téma Podpora kojení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, shrnuje poznatky zjištěné výzkumem. V teoretické části jsem uvedla fyziologii laktace, výhody kojení, polohy při kojení, překážky a problémy, které mohou při kojení nastat. V části praktické se zabývám výzkumem pomocí dotazníků, kde jsem se snažila zjistit informovanost žen o kojení a úroveň podpory matek ze strany zdravotníků. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky výzkumu a hypotézy s cílem využít získané poznatky v praxi. cze
dc.format 88 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kojení cze
dc.subject podpora cze
dc.subject prs cze
dc.subject polohy cze
dc.subject laktace cze
dc.subject breats feeding eng
dc.subject support eng
dc.subject breast eng
dc.subject positions eng
dc.subject lactation eng
dc.title Podpora kojení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové cze
dc.title.alternative Breast feeding support in University hospital Hradec Králové eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hartlová, Martina
dc.date.accepted 2016-12-12
dc.description.abstract-translated Final bachelor thesis breast feeding support in university hospital hradec králové summarizes findings of research. In the theoretical part i introduced physiology of lactation, advantages of breast feeding, breast feeding positions, obstacles and problems that can arise during breast feeding. In practical part i write about research conducted through questionnaires, in which i tried to determine the level of women´s knowledge about breast feeding and the level of support from paramedics towards mothers. In the conclusion of the thesis, the results of the research and hypotheses are evaluated with the purpose of using these findings in common practice. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35535
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V otázce č. 3 uvádíte, že žádná z respondentek nezískala užitečné informace o kojení od sestry v gynekologické ambulanci, čím si toto vysvětlujete? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 32099
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account