Analysis of security possibilities of platforms for 3D graphics

Show simple item record

dc.contributor.author Horálek Josef
dc.contributor.author Svoboda Tomáš
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:21:04Z
dc.date.available 2016-11-14T08:21:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 2180-1843
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66756
dc.description.abstract This paper introduces the results of an analysis of security threats based on 3D graphics interface abuse mainly in Windows operating systems. Basic security threats, which can greatly influence the functionality and security of an operating system, are introduced in this paper. Due to the specific nature of the operating systems architecture, the most vulnerable part are the third party drivers, which have access to the core mode. Different approaches of protecting drivers are described together with disadvantages of these solutions. Practical methods of attacks are discussed in detail and when relevant, program alterations are suggested to program designers. The goal of these suggestion is to minimize or to completely eliminate mentioned security threats, making 3D graphics interface more secure. eng
dc.format p. 43-47 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, volume 8, issue: 3 eng
dc.rights open acces eng
dc.subject security, 3d graphics, buffer overflow, timing attack, object slicing eng
dc.subject bezpečnost, 3d grafika, buffer overflow, načasování útoku, škálovatelnost cze
dc.title Analysis of security possibilities of platforms for 3D graphics eng
dc.title.alternative Analýza možností zabezpečení platformy pro 3D grafiku cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tento dokument seznamuje s výsledky analýzy bezpečnostních hrozeb založené na 3D zneužívání grafické rozhraní hlavně v operačních systémech Windows. Základní bezpečnostní hrozby, které mohou výrazně ovlivnit funkčnost a zabezpečení operačního systému, jsou představeny v tomto dokumentu. Vzhledem ke specifické povaze architektury operačních systémů, nejzranitelnější část jsou ovladače třetích stran, které mají přístup k režimu jádra. Různé přístupy chránících řidičů jsou popsány spolu s nevýhody těchto řešení. Praktické způsoby útoků jsou diskutovány v detailu a ve vhodných případech, programové změny jsou navrhovány programovat designéry. Cílem těchto návrhu je minimalizovat nebo zcela eliminovat zmínil bezpečnostních hrozeb, což 3D grafické rozhraní bezpečnější. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://journal.utem.edu.my/index.php/jtec/article/view/1000
dc.relation.publisherversion http://journal.utem.edu.my/index.php/jtec/article/view/1000
dc.rights.licence https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.project.ID SGS_2016_016/ Využití softwarově definovaných sítí pro zvýšení efektivity datového provozu eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84984824828
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84984824828
dc.identifier.obd 39876883


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account