The Assessment of Social Impacts along the Product Life Cycle in Value Chain Actors not including Consumers as a part of Social Welfare in the Companies

Show simple item record

dc.contributor.author Bednaříková Marie
dc.contributor.author Vávra Jan
dc.contributor.author Munzarová Simona
dc.contributor.author Kohoutková Markéta
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:21:01Z
dc.date.available 2016-11-14T08:21:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-619-7105-71-1 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66745
dc.description.abstract Companies should see a product life cycle in a complex way, as a certain cycle starting with a development of the product and finishing with its liquidation. During this cycle companies should take decisions in conformity with environmental, social and economical sphere. The article si focused on the selected stakeholders in value chain without final consumers in he Czech Republic. Attention paid to this area means an important contribution to social welfare ín companies. eng
dc.format p. 955-962 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings. Book 1, vol. 2 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject S-LCA eng
dc.subject value chain actors not including consumers eng
dc.subject social welfare eng
dc.subject S-LCA cze
dc.subject hodnotový řetězec bez spotřebitelů cze
dc.subject sociální zdraví cze
dc.title The Assessment of Social Impacts along the Product Life Cycle in Value Chain Actors not including Consumers as a part of Social Welfare in the Companies eng
dc.title.alternative Hodnocení sociálních dopadů během životního cyklu výrobku v hodnotovém řetězci bez spotřebitelů jako součást sociálního zdraví firem cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Firmy sledují životní cyklus výrobku komplexně, od zahájení cyklu vývojem výrobku až po jeho konec likvidací. Během tohoto cyklu musí firmy dělat rozhodnutí v oblasti environmentální, sociální a ekonomické. Článek je zaměřen na vybrané stakeholdery v hodnotovém řetězci bez konečných spotřebitelů v České republice. Pozornost v této oblasti je důležitým faktorem sociálního zdraví firem. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGS_2016_002/Vývojové a aplikační metody a postupy environmentálního inženýrství a hodnotového managementu eng
dc.identifier.wos 000395722300123
dc.identifier.obd 39876770


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account