Segmentation of Food Retailers according to the Considered Factors in Demand Forecasting

Show simple item record

dc.contributor.author Paták Michal
dc.contributor.author Branská Lenka
dc.contributor.author Pecinová Zuzana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:59Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-619-7105-74-2 eng
dc.identifier.issn 2367-5659
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66739
dc.description.abstract The process of demand forecasting in retail is usually connected with three key activities – choice of a suitable forecasting method, choice of resources of data and information about the consumer demand, and identification of the factors having significant impacts on the behaviour of consumers in retail. The current surveys show that Czech retailers consider a wide range of factors when forecasting the demand. However, opinions of individual retailers concerning the fact which factors are relevant on consumer markets differ in relation to the type of retail store (its size, affiliation with a retail chain, etc.). This paper aims to identify the basic groups of factors that are considered in demand forecasting by Czech food retailers, and to segment the market of Czech retailers according to the fact which groups of factors are preferred by retailers when making forecasts. A quantitative survey conducted in 75 Czech retail stores was the basis for factor and cluster analysis of the data, which resulted in identification of 3 basic groups of considered factors and 3 segments of retail stores on the Czech market. Compilation of the profile of segments resulted in surprising conclusions. Basically, the segments of retail stores do not differ in the floor space size. What has a more significant influence on the way of demand forecasting in the context of the type of considered factors is affiliation of the store with a retail chain, the predominant way of selling (self-service or over-the-counter sale), the access to the sources of data and information about the consumer demand, and used forecasting methods. eng
dc.format p. 1013-1020 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject demand forecasting eng
dc.subject grocery stores eng
dc.subject retail eng
dc.subject segmentation eng
dc.subject předvídání poptávky cze
dc.subject prodejny s potravinami cze
dc.subject maloobchod cze
dc.subject segmentace cze
dc.title Segmentation of Food Retailers according to the Considered Factors in Demand Forecasting eng
dc.title.alternative Segmentace maloobchodníků s potravinami podle zvažovaných faktorů při předvídání poptávky cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Proces předvídání poptávky v maloobchodě je obvykle spojován se třemi klíčovými činnostmi – volba vhodné předpovědní metody, získání přístupu ke zdrojům dat a informací o spotřebitelské poptávce a identifikace faktorů, které významně ovlivňují chování spotřebitelů v maloobchodě. Současné výzkumy ukazují, že v českých maloobchodech je při předvídání zvažována široká škála faktorů. Avšak názory jednotlivých maloobchodů na to, které faktory jsou na spotřebních trzích relevantní, se liší v závislosti na typu maloobchodu (velikost, příslušnost k maloobchodnímu řetězci apod.). Cílem článku bylo identifikovat základní skupiny faktorů, které jsou v českých maloobchodech s potravinami zvažovány při předvídání poptávky, a segmentovat trh českých maloobchodů podle toho, kterým skupinám faktorů dávají maloobchodníci při předvídání přednost. Na základě kvantitativního výzkumu v 75 českých maloobchodních prodejnách byla provedena faktorová a shluková analýza dat, která vedla k identifikaci 3 základních skupin zvažovaných faktorů a 3 segmentů maloobchodních prodejen na českém trhu. Při sestavování profilu segmentů byly zjištěny překvapivé závěry. Segmenty maloobchodů se v zásadě neliší podle velikosti prodejní plochy. Významnější vliv na způsob předvídání poptávky v kontextu druhu zvažovaných faktorů má příslušnost prodejny k maloobchodnímu řetězci, převažující způsob prodeje (samoobslužný či pultový prodej), přístup ke zdrojům dat a informací o spotřebitelské poptávce a používané předpovědní metody. cze
dc.event 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016 (22.08.2016 - 31.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000395727000127
dc.identifier.obd 39876750


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account