CRM, SOCIAL NETWORKS AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. DOES IT ALL FIT TOGETHER?

Show simple item record

dc.contributor.author Kantorová Kateřina
dc.contributor.author Bachmann Pavel
dc.contributor.author Hrdinková Monika
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:59Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-8105-779-3 eng
dc.identifier.issn 1339-5726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66738
dc.description.abstract The original concept of customer relationship management as based on communication in the physical environment is gradually transforming into a new kind of marketing approach where contact through social networks and relationships within online communities predominate. This paper aims to increase knowledge of the use of customer relationship management and social customer relationship management practices in small and medium enterprises conducting their business in the Czech Republic. A sample of 308 respondents, primarily small and medium enterprises managers, employees and marketing specialists was collected using a questionnaire. The findings showed that organizations perceive digital marketing as more important than traditional marketing. About two-thirds of respondents consider customer relationship orientation to be very important; however, Social customer relationship management consider as “very important” about 15% of respondents. The comparison of findings to international studies and to larger corporations has brought some interesting knowledge. eng
dc.format p. 108-120 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave eng
dc.relation.ispartof Marketing Identity : digital. P 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Customer Relationship Management, Social CRM, Small and medium enterprise, Social Networks, Czech Republic eng
dc.subject CRM, sociální CRM, malé a střední podnikání, sociální sítě, Česká republika cze
dc.title CRM, SOCIAL NETWORKS AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. DOES IT ALL FIT TOGETHER? eng
dc.title.alternative CRM, sociální sítě malých a středních firem. Jak to všechno do sebe zapadá? cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Původní koncept řízení vztahů se zákazníky se postupně transformuje do nového druhu marketingového přístupu, kdy kontakt prostřednictvím sociálních sítí a vztahů v rámci online komunit převládají. Tento článek si klade za cíl zvýšit povědomí o využití řízení vztahů se zákazníky a postupech řízení vztahů se zákazníky v sociálních sítích malých a středních podniků provádějících jejich podnikání v České republice. Vzorek 308 respondentů, především malých a středních podniků řídících pracovníků, zaměstnanců a marketingových specialistů byly shromážděny pomocí dotazníku. Zjištění ukázala, že organizace vnímají digitální marketing jako důležitější než tradiční marketing. Zhruba dvě třetiny respondentů považuje zákaznickou orientaci vztahů za velmi důležité; Nicméně, řízení vztahů se zákazníky považuje za "velmi důležité" asi 15% respondentů. Srovnání zjištěních mezinárodních studií a větší podniky přineslo některé zajímavé poznatky. cze
dc.event International Scientific Conference on Marketing Identity - Digital Life (10.11.2015 - 11.11.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://fmk.sk/download/konferencie/Marketing%20Identity/marketing-identity_digital-life_conference-proceedings-pt1.pdf
dc.project.ID SGFES03/2012/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti ?Ekonomika a management? eng
dc.identifier.wos 000380527500009
dc.identifier.obd 39876744


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account