Analysis of Market Concentration in Selected Sectors of Public Procurement

Show simple item record

dc.contributor.author Svoboda Petr
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:57Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:57Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1211-8516
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66733
dc.description.abstract The goal of this article is the analysis of influence of market concentration in selected areas of public procurement on chosen parameters of public procurement in years 2007 and 2011. Five concentration ratios and five parameters of contracts are calculated for each of five chosen areas of public tenders in 2007 and 2011. After this task, the correlation analysis between concentration ratios and parameters of contracts is done for finding out mutual relation between these two variables. Correlation analysis is then compared with four created hypotheses about the relationship between market concentration and parameters of public procurement The results of the analysis are surprising, because in most cases, the stated hypotheses were rejected, meaning that the correlations between the parameters of public procurement and market concentration were different than this study predicted based on economic theory. The possible reasons for this result, discussed in the article, are corruption and also poor quality of data from Information system of public procurement administered by the Ministry for Regional Development of Czech Republic. eng
dc.format p. 1073-1082 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Mendelova univerzita v Brně eng
dc.relation.ispartof Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, volume 64, issue: 3 eng
dc.rights open access eng
dc.subject concentration ratios eng
dc.subject public tenders eng
dc.subject parameters of contracts eng
dc.subject analysis eng
dc.subject correlation eng
dc.subject koncentrační indexy cze
dc.subject veřejné zakázky cze
dc.subject parametry veřejných kontraktů:analýzy cze
dc.subject korelace cze
dc.title Analysis of Market Concentration in Selected Sectors of Public Procurement eng
dc.title.alternative Analýza tržní koncentrace ve vybraných odvětvích veřejných zakázek cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cílem příspěvku je analyzovat vliv tržní koncentrace ve vybraných odvětvích veřejných zakázek na zvolené parametry veřejných zakázek v letech 2007 a 2011. Pro tyto roky je vypočítáno pět koncentračních indexů a pět parametrů pro každou vybranou oblast veřejných zakázek. Poté je provedena korelační analýza mezi koncentračními indexy a parametry zakázek pro určení vzájemné souvislosti. Výsledky korelační analýzy jsou porovnány se čtyřmi vytvořenými hypotézami o vzájemném vztahu koncentračních indexů a parametrů veřejných zakázek. Výsledky analýzy jsou překvapivé, protože ve většině případů je hypotézy neshodují s výsledky analýzy, což znamená, že korelace mezi sledovanými proměnými je jiná, než jaká by se dala predikovat na základě ekonomické teorie. Možné důvody pro tento výsledek jsou vliv korupce a špatná kvalita dat v informačním systému o veřejných zakázkách ISVZ. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.11118/actaun201664031073
dc.rights.licence https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84978698115
dc.identifier.obd 39876722


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account