THE INFLUENCE OF WELL-FUNCTIONING PUBLIC TRANSPORT SYSTEM TO DEVELOPMENT OF TOURISM

Show simple item record

dc.contributor.author Todorov Teodor
dc.contributor.author Švadlenka Libor
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:57Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-619-7105-48-3 eng
dc.identifier.issn 2367-5659
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66731
dc.description.abstract The improvement and modernization of transport or deterioration of transport on the other hand has a direct impact on tourism. The history of tourism and transport provides a clear understanding of this relationship. The transportation can be discussed without taking tourism into consideration but tourism can't flourish without travel. Transportation is an essential part of tourism industry. Due to the improvements of transportation the tourism industry has expanded especially during last years. This paper analyzes different structures of public transport systems and their contribution to tourism industry in the city-region, especially the contribution of public metro system. In the paper proposed metro system could have the potential for city-region to become a high profile tourism destination. In addition the metro system could ensure for the region to be more economically prosperous, less reliant on fossil fuels, more social equitable, better connected and convenient, recognizable place to invest and a place with a high standard of living and so on. eng
dc.format p. 883-889 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM2015: Conference Proceedings. Book 2. Vol. 3 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject public transport eng
dc.subject tourism eng
dc.subject metro eng
dc.subject Varna eng
dc.subject veřejná doprava cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject metro cze
dc.subject Varna cze
dc.title THE INFLUENCE OF WELL-FUNCTIONING PUBLIC TRANSPORT SYSTEM TO DEVELOPMENT OF TOURISM eng
dc.title.alternative Vliv fungující veřejné dopravy na rozvoj turismu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Zlepšení a modernizace dopravy nebo zhoršení dopravy na druhé straně má přímý dopad na cestovní ruch. S odkazem na historii cestovního ruchu a dopravy je zřejmé, že tyto dvě odvětví jsou zcela jednoznačně propojené - doprava je nedílnou součástí cestovního ruchu. Tento článek analyzuje různé typy systémů veřejné dopravy a jejich přínos pro odvětví cestovního ruchu v městském regionu, zejména se zaměřením na metro. V článku navržený systém metra by mohl mít potenciál pro město-region, zejména z pohledu zvýšení atraktivity destinace, která by byla obsluhována metrem. Kromě zmíněného přínosu by dalším přínosem mohlo být dosažení celkové ekonomické prosperity regionu, větší nezávislost na fosilních palivech a v neposlední řadě také zvyšování životní úrovně takovéhoto regionu. cze
dc.event 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015) (26.08.2015 - 01.09.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000374911400113
dc.identifier.obd 39876705


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account