Exploring the Emerging Impacts of Open Data in the Public Sector

Show simple item record

dc.contributor.author Máchová Renáta
dc.contributor.author Lněnička Martin
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:53Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-210-8082-9 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66718
dc.description.abstract Open Government Data initiatives, and in particular open data portals, are being developed at the national, regional, local and international level. The increasing availability of open data affects the whole economy. Therefore, this paper explores the emerging impacts of these data in the public sector by using key aspects and attributes of existing e-government development indices. It extends the previously published models and evaluates the impacts of open data enabling factors and also generating mechanisms in the economic, educational, environmental, health, politics and legislation, social, and trade and business development. A method of partial least squares structural equation modelling is used to show the causal relationships between these areas. The results then suggest that the biggest impacts of open data can be found in the educational and social development, however, the attention of businesses is still lacking in this area. eng
dc.format p. 36-44 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Masarykova univerzita eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Open data eng
dc.subject open government eng
dc.subject impact eng
dc.subject public sector eng
dc.subject partial least squares. eng
dc.subject Otevřená data cze
dc.subject otevřené vládnutí cze
dc.subject dopad cze
dc.subject veřejný sektor cze
dc.subject částečné nejmenší čtverce. cze
dc.title Exploring the Emerging Impacts of Open Data in the Public Sector eng
dc.title.alternative Zkoumání dopadů rozvíjejících se otevřených dat ve veřejném sektoru cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Iniciativy otevřených veřejných dat a zejména otevřených datových portálů, jsou vyvíjeny na národní, regionální, místní i mezinárodní úrovni. Zvyšující se dostupnost otevřených dat ovlivňuje celou ekonomiku. Proto tento příspěvek zkoumá vznikající dopady těchto dat ve veřejném sektoru pomocí klíčových aspektů a atributů existujících indexů rozvoje e-governmentu. To rozšiřuje dříve publikované modely a vyhodnocuje dopady umožňujících faktorů a také generujících mechanismů otevřených dat v ekonomii, vzdělávání, životním prostředí, zdravotnictví, politice a legislativě, sociální oblasti a rozvoji obchodu a podnikání. Metoda částečných nejmenších čtverců využívající rovnice strukturálního modelování se používá k zobrazení příčinných vztahů mezi těmito oblastmi. Výsledky pak naznačují, že největší dopady otevřených dat lze nalézt ve vzdělávání a v sociální oblasti, nicméně, pozornost firem v této oblasti je stále nedostačující. cze
dc.event Current Trends in Public Sector Research (21.01.2016 - 22.01.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000379382400005
dc.identifier.obd 39876659


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account