Comparison of Environmental Performance of the Regions of the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Quartey Ebo Tawiah
dc.contributor.author Lešáková Petra
dc.contributor.author Obršálová Ilona
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:46Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-1-61804-368-9 eng
dc.identifier.issn 2227-4359
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66692
dc.description.abstract This paper presents a systematic method for calculating regional level Environmental sustainability by using the sustainable value approach. The quest for achieving sustainability has led to the development of various tools and measures for structuring and conducting sustainable development policy analyses and the metrics used for the measurement of sustainability are still evolving. Sustainable Value approach is another simple tool for measuring sustainability performance. In general, Sustainable Value integrates the three dimensions of sustainability: the economic development, environmental sustainability and social development. This paper uses the principles of the sustainable value approach to calculate the environmental sustainability of the regions of the Czech Republic. eng
dc.format p. 49-56 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher WSEAS Press eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 5th International Conference on Energy Systems, Environment, Entrepreneurship and Innovation (ICESEEI ´16) eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Environmental Sustainability eng
dc.subject Regional Sustainability eng
dc.subject Regions of the Czech Republic eng
dc.subject Sustainable Development eng
dc.subject Sustainable Value eng
dc.subject Environmentální udržitelnost cze
dc.subject regionální udržitelnost, regiony České republiky, udržitelný rozvoj, udržitelný rozvoj cze
dc.title Comparison of Environmental Performance of the Regions of the Czech Republic eng
dc.title.alternative Srovnání environmentální výkonnosti krajů České republiky cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento příspěvek představuje systematický způsob výpočtu regionální úrovně udržitelnosti životního prostředí s využitím metody udržitelné hodnoty. Snaha o dosažení udržitelnosti vedlo k vývoji různých nástrojů a opatření pro strukturování a provádění analýz politiky udržitelného rozvoje, tyto metriky používané pro měření udržitelnosti se nestále vyvíjejí. Jedním z těchto jednoduchých nástrojů pro měření udržitelnosti je metoda Udržitelná hodnota. Obecně platí, že Udržitelná hodnota integruje tři rozměry udržitelnosti: ekonomický rozvoj, udržitelnost životního prostředí a sociální rozvoj. Tento dokument využívá principy Udržitelné hodnoty pro výpočet environmentální udržitelnost krajů České republiky. cze
dc.event International Conference on Energy Systems, Environment, Entrepreneurship and Innovation (ICESEEI ´16) (13.02.2016 - 15.02.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39876564


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account