Idea vědecké filosofie u Franze Brentana

Show simple item record

dc.contributor.author Lomička Pavel
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:44Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 0300-4414
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66687
dc.description.abstract Článek pátrá po klíčových konceptech Brentanovy ideje vědecké filosofie a předkládá přitom analýzu Brentanových veřejných přednášek a raného psychologického díla. Výsledek této analýzy je široce pojatý ideál vědy zahrnující složky, které v jiných filosofických školách nacházíme v protikladu. Zřejmě i tato šíře přispěla k širokému inspirativnímu vlivu Brentanova díla na různé podoby pozdějších pokusů o vědeckou filosofii. cze
dc.format p. 67-84 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Dějiny věd a techniky, volume XLVIII, issue: 2 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Brentano, Franz cze
dc.subject metody filosofie cze
dc.subject vědecká filosofie cze
dc.subject filosofie vědy cze
dc.subject historie psychologie cze
dc.subject Franz Brentano eng
dc.subject methods of philosophy eng
dc.subject scientific philosophy eng
dc.subject philosophy of science eng
dc.subject history of psychology eng
dc.title Idea vědecké filosofie u Franze Brentana cze
dc.title.alternative Idea of scientific philosophy in Franz Brentano eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated This article is analysing Franz Brentano`s public lectures and and his psychological works for key concepts of his idea of scientific philosophy. The result is an appealing yet difficult ideal of science, assembling characteristics that are in many other philosophical schools assumed contradictory. Its wideness seems to be the main reason why Brentano could inspire or influence a diversity of later approaches to scientific philosophy. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFF_2014003/Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Filosofie cze
dc.identifier.obd 39876391


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account