SYSTEM THINKING IN SOCIAL SYSTEM MODELLING

Show simple item record

dc.contributor.author Šanda Martin
dc.contributor.author Křupka Jiří
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:42Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-245-2125-1 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66685
dc.description.abstract This article deals with selected quality of life (QL) evaluations analysis done by means of System Thinking (ST). This evaluation is executed by using various indicators developed by the Economist Intelligence Unit Limited, by Eurofound Foundation and by the Organisation for Economic Cooperation and Development. The relevant case study works with data that are available for individual Visegrad Four (V4) countries. For these countries, values of partial indicators are discussed in relation with: the EU average value, the dynamic of these indicators for the given years and the utilization of objective and subjective indicators for the complex QL evaluation. eng
dc.format p. 5-11 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Oeconomica eng
dc.relation.ispartof System approaches‘15 : interaction of soft and hard systems eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Evaluation eng
dc.subject Indicators eng
dc.subject Quality of life eng
dc.subject System thinking eng
dc.subject Hodnocení cze
dc.subject indikátory cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject systémové myšlení cze
dc.title SYSTEM THINKING IN SOCIAL SYSTEM MODELLING eng
dc.title.alternative Systémové myšlení v modelování sociálního systému cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek se zabývá analýzou vybraných hodnocení kvality života pomocí systémového myšlení. Jde o hodnocení pomocí různých ukazatelů od organice the Economist Intelligence Unit Limited, nadace Eurofound a the Organisation for Economic Co-operation and Development. Případová studie pracuje s dostupnými aktuálními daty pro jednotlivé země Visegradské čtyřky. U těchto zemí jsou diskutovány hodnoty dílčích ukazatelů ve vztahu k průměrné hodnotě Evropské unie, jejich dynamika pro uvedené roky a použití objektivních a subjektivních ukazatelů při komplexním hodnocení kvality života. cze
dc.event System approaches 15 (03.12.2015 - 03.12.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39876313


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account