Statistical Analysis of Mobile Platforms Utilization in Europe

Show simple item record

dc.contributor.author Pozdílková Alena
dc.contributor.author Koťátková Stránská Pavla
dc.contributor.author Hedvičáková Martina
dc.contributor.author Heckenbergerová Jana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:42Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-227-4530-7 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66683
dc.description.abstract Selling numbers of smart phones and their supplements are rapidly growing worldwide. In Europe More and more people use ”smart devices” primarily smartphones and tablets in everyday life. For this reason, there is a dynamic expansion of mobile operating systems and therefore expanding their services. The first part of the paper deals with percentage representation of individual operating systems for mobile devices in the European Union. This paper present unique analysis of mobile platforms (Android, iOS, SymbianOS, Windows phone, Series 40) utilization in different states in Europe. The Android system, which has a dominant position in the whole EU, also has a dominant position in all EU countries except the UK, and by the standard deviations it is noticeable that it has relatively small variations across the EU. The aim of paper is peer analysis used Mobil platform in European states. Peer analysis will base on the principal component analysis and correlation. Results of principal component analysis shows that the states of the for mer Eastern Bloc have a tendency to fragment the market coverage to smaller mobile platforms, unlike the founding members of the EU (Western Europe countries), which usually have one, maximum two dominant mobile platform, namely Android and iOS. From illustrated boxplots it is easy to see differences between Western and Eastern Europe countries, is the comparison of the EU countries. eng
dc.format p. 457- 466 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Slovenská technická univezita v Bratislave eng
dc.relation.ispartof Aplimat 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics : proceedings eng
dc.rights Poue v rámci univerzity eng
dc.subject mobile platforms eng
dc.subject PCA eng
dc.subject boxplot eng
dc.subject mobilní platformy cze
dc.subject PCA cze
dc.subject boxplot cze
dc.title Statistical Analysis of Mobile Platforms Utilization in Europe eng
dc.title.alternative Statistická analýza mobilních platforem využívaných v Evropě cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Prodej chytrých telefonů a jejich doplňků jsou rychle rostoucí po celém světě. V Evropě stále více lidí běžně využívá "inteligentní zařízení" především chytré telefony a tablety. Z tohoto důvodu je dynamická expanze mobilních operačních systémů s poskytováním široké škály služeb. První část příspěvku se zabývá procentuálním zastoupení jednotlivých operačních systémů pro mobilní zařízení v Evropské unii. Příspěvek se zabývá analýzou mobilních platforem (Android, iOS, Symbian OS, Windows Phone, Series 40) v různých státech Evropy. Systém Android, který má dominantní postavení v celé EU, má také dominantní postavení ve všech zemích EU s výjimkou Velké Británie a jen s nepatrnými změnami v celé EU. Cílem tohoto příspěvku je komparace využívání mobilních platforem v evropských státech. Komparace se bude opírat o analýzy hlavních komponent a korelace. Výsledky analýzy hlavních komponent ukazují, že státy, jež jsou státy východního bloku, mají tendenci k fragmentaci pokrytí trhu, na rozdíl od zakládajících členů EU (zemích západní Evropy), které mají obvykle jeden, maximálně dva dominantní mobilní platformu, a sice Android a iOS. Od ilustrovaných boxplotů je snadné vidět rozdíly mezi západní a východní Evropou a zemí EU. cze
dc.event Aplimat 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics (02.02.2016 - 04.02.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84968662141
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84968662141
dc.identifier.obd 39876283


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account