Etické aspekty péče o extrémně nezralé novorozence

Show simple item record

dc.contributor.author Rusová Jitka
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:40Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7395-895-4 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66679
dc.description.abstract Období 22. – 25. týdne těhotenství je označováno jako šedá zóna, ve které jsou výsledky péče o předčasně narozené děti nejisté a nepředvídatelné. Prognóza může být ovlivněna mnoha faktory, například gestačním stářím plodu, porodní váhou, pohlavím a také přístupem a postojem zdravotníků a rodičů. Správné je v dané situaci jednat v nejlepším zájmu dítěte, ale realizace tohoto konceptu není bezproblémová. Rozhodování o resuscitaci a intenzivní péči u extrémně nezralých novorozenců by mělo být založeno na upřímné a otevřené komunikaci ve zdravotnickém týmu a mezi zdravotníky a rodiči. cze
dc.format p. 124-130 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Sborník z II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Extrémně nezralý novorozenec cze
dc.subject koncept nejlepšího zájmu cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject viabilita. cze
dc.subject Extremly premature infant eng
dc.subject best interest concept eng
dc.subject quality of life eng
dc.subject viability. eng
dc.title Etické aspekty péče o extrémně nezralé novorozence cze
dc.title.alternative Ethical issues involved in extremely premature infant eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The 22 – 25 week of gestation is known as the grey zone, during which the results of care are uncertain and unpredictable in advance. The prognosis may be infl uenced by many factors; for example the gestational age, fetal weight, sex, and by the caregivers approach and attitude. The real responsibility is to act according to the best interests of the child but the realisation of this concept remain unclear. Decision making proces regarding resuscitation and intensive care in extremely premature infant should be based on the honest communication among health care providers, and between health care providers and parents. eng
dc.event II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem: Péče o ženu a dítě (23.04.2015 - 23.04.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39876270


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account