Burnout: the real threat not only for top managers

Show simple item record

dc.contributor.author Honková Irena
dc.contributor.author Brodský Zdeněk
dc.contributor.author Fukasová Jana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:39Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-7435-636-0 eng
dc.identifier.issn 2464-6059
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66678
dc.description.abstract This paper deals with the issue of burnout. It describes the causes, course and treatment of burnout in cases of two employees holding completely different job positions. It is a comparison of two different professions, a manager and a saleswoman at a bookstore, or a subjective evaluation of their burnout experiences. Common signs have been described as follows: it is primarily a psychological condition, an exhaustion experience that was typical among employees who professionally work with people. Symptoms are mental, physical and social – total exhaustion and overall fatigue that have been caused by prolonged stress. eng
dc.format p. 258-265 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Hradec Králové eng
dc.relation.ispartof Hradec Economic Days 2016 : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject Burnout eng
dc.subject total exhaustion eng
dc.subject prolonged stress eng
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject totální vyhoření cze
dc.subject dlouhotrvající stres cze
dc.title Burnout: the real threat not only for top managers eng
dc.title.alternative Syndrom vyhoření: reálná hrozba nejenom pro top manažery cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek se zabývá syndromem vyhoření. Popisuje příčiny, průběh a léčbu syndromu vyhoření u dvou zaměstnanců na zcela odlišných pozicích. Jedná se o komparaci dvou odlišných profesí, vedoucího pracovníka a knihovnice, respektive subjektivního hodnocení jejich zkušeností z prodělaného vyhoření. Jsou zde popsány společné znaky: jedná se především o psychický stav, prožitek vyčerpání, vznikl u pracovníků, kteří v rámci své profese jednají s lidmi, symptomy jsou psychické, fyzické i sociální – totální vyčerpání a celková únava, jejichž příčinou je dlouhotrvající stres. cze
dc.event Hradec Economic Days 2016 (02.02.2016 - 03.02.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://fim2.uhk.cz/hed/images/KOMPLET_16.pdf
dc.identifier.obd 39876259


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account