Love, Guilt, Death and Art in Ibsen’s When We Dead Awaken

Show simple item record

dc.contributor.author Knápek, Pavel
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:37Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 2191-9399
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66670
dc.description.abstract This article presents an original interpretation of Henrik Ibsen’s play When We Dead Awaken by advancing a hypothesis which explains Rubek and Irene’s path into death as an act of atonement. The analysis encompasses reflections on the meaning of terms such as love, life, art and guilt in the context of the work. The article emphasises the importance of children’s education, which proves itself to be the only effective way to contribute to mankind’s refinement—something very important in the main character’s view. In its last part the article seeks causes of the altered behaviour of the main characters immediately before their deaths (especially their feeling of attraction to death). eng
dc.format p. 1-15 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof European Journal of Scandinavian Studies, volume 45, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Henrik Ibsen eng
dc.subject When We Dead Awaken eng
dc.subject Art eng
dc.subject Artist eng
dc.subject Henrik Ibsen cze
dc.subject Když my mrtví procitáme cze
dc.subject umění cze
dc.subject umělec cze
dc.title Love, Guilt, Death and Art in Ibsen’s When We Dead Awaken eng
dc.title.alternative Láska, vina, smrt a umění v Ibsenově Když my mrtví procitáme cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek předkládá originální interpretaci hry Henrika Ibsena Když my mrtví procitáme s hypotézou interpretující Rubekovu a Ireninu cestu na smrt jako akt smíření. Analýza zahrnuje úvahy o významu pojmů jako láska, život, umění a vina v kontextu díla. Článek zdůrazňuje význam výchovy dětí jako jediného účinného prostředku v úsilí o zušlechtění lidstva – něčeho velmi důležitého v pojetí hlavní postavy. V poslední části se článek snaží najít příčiny změněného chování obou hlavních postav bezprostředně před jejich smrtí (zejména jejich pocitu přitažlivosti ke smrti). cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1515/ejss-2015-0001
dc.relation.publisherversion https://www.degruyter.com/view/j/ejss.2015.45.issue-1/ejss-2015-0001/ejss-2015-0001.xml?format=INT
dc.identifier.wos 000353140900001
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84928539147
dc.identifier.obd 39876156


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account