Evaluation of User Interface Usability of Public Administration Webpages by Models

Show simple item record

dc.contributor.author Hub Miloslav
dc.contributor.author Musilová Barbora
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:36Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-80-210-8082-9 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66667
dc.description.abstract This article presents a not well-known way of usability evaluation and it focuses on user interface evaluation using models. It is another method of evaluating, apart from user and the expert evaluation. This article presents a short review of the existing models and it is focused on usability evaluation. There are seven basic models. Some of them are demanding because of their time requirements; other because of their knowledge demands; or there is a combination of both factors. Based on the models review and comparison, one model was chosen for a statutory cities websites evaluation. Before the model was constructed, there was an existing agreement that one model was to be created - for each city and for each task. There are five chosen statutory towns (Brno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice and Plzen) and five chosen tasks - that means twenty-five models were created in the end. For each model, time of its performance was stated. Thanks to this factor, the statutory city Hradec Králové emerged as the town with the best usability. This result was approved by usage of a supplementary method. eng
dc.format p. 12-19 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Masarykova univerzita eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Usability eng
dc.subject models eng
dc.subject user interfaces eng
dc.subject usability evaluation eng
dc.subject Použitelnost cze
dc.subject modely cze
dc.subject uživatelská rozhraní cze
dc.subject hodnocení použitelnosti cze
dc.title Evaluation of User Interface Usability of Public Administration Webpages by Models eng
dc.title.alternative Hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní webů veřejné správy prostřednictvím modelů cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek představuje ne příliš známý způsob hodnocení použitelnosti a zaměřuje se na hodnocení uživatelského rozhraní pomocí modelů. Je to způsob vyhodnocení, který je odlišný od uživatelského testování a expertního hodnocení. Tento článek nejprve uvádí krátký přehled stávajících modelů a je zaměřen na hodnocení využitelnosti. Existuje sedm základních modelů, některé z nich jsou náročné pro jejich časové požadavky, jiné kvůli jejich požadavků znalostí, nebo pro kombinaci obou faktorů. Na základě vyhodnocení dostupných modelů a jejich porovnání byl jeden model vybrán pro hodnocení použitelnosti webových stránek statutárních měst. Předtím, než byl model vytvořen, byly zjištěny typické postupy pro každé město a pro každý úkol. Bylo zvoleno pět reprezentativních statutárních měst (Brno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice a Plzeň) a pět vybraných úkolů - to znamená, že bylo vytvořeno dvacet pět dílčích modelů. U každého modelu byla stanovena doba plnění daného úkolu. Statutární město Hradec Králové se ukázalo jako město s nejlepší použitelnosti svého webu. Tento výsledek byl ověřen použitím doplňkové metody. cze
dc.event Current Trends in Public Sector Research (21.01.2016 - 22.01.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000379382400002
dc.identifier.obd 39876111


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account