Measuring citizen satisfaction. Prospects for using a questionnaire to manage relationships between local covernment and citizens in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Kantorová Kateřina
dc.contributor.author Růžička Tomáš
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:36Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1212-415X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66665
dc.description.abstract The authors of this text aimed to the possibility of determination of citizens’ satisfaction with services provided by authorities at the municipal level in the Czech Republic. The analysis of current approaches used for the citizens’ satisfaction determination was performed. Based on fund fact the authors proposed the application of methodology used by companies, modified for the municipality purposes. The application and the verification of methodologic proposal were performed in the town of Pardubice in the year 2014. The questionnaire research was used for data collection. eng
dc.format p. 30-42 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Acta academica karviniensia, volume 15, issue: 3 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject marketing eng
dc.subject public sector eng
dc.subject measuring citizen satisfaction eng
dc.subject local government eng
dc.subject marketing cze
dc.subject veřejný sektor cze
dc.subject měření spokojenosti občanů cze
dc.subject místní samospráva cze
dc.title Measuring citizen satisfaction. Prospects for using a questionnaire to manage relationships between local covernment and citizens in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Měření spokojenosti občanů. Výhledy na použití dotazníku k řízení vztahu mezi místní samosprávou a občany v České republice cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek se zaměřuje na možnosti zjišťování spokojenosti se službami poskytovanými místními municipalitami v České republice a v zahraničí. Porovnává vybraná šetření, která v této oblasti byla provedena a vychází z jejich výsledků. Na základě nich je položen návrh způsobu získání informací o spokojenosti občanů pomocí dotazníkového šetření. Tento metodický návrh byl ověřen šetřením spokojenosti občanů s úřady města Pardubic, které se uskutečnilo v r. 2014. Článek shrnuje údaje z tohoto šetření a předkládá návrhy, které by mohly být přínosné pro podobná šetření obcemi a kraji v ČR, včetně doporučení prezentovat získané výsledky a zvyšovat tak vzájemnou participaci v rámci místní municipality. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39876078


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account