FMICW radar simulator

Show simple item record

dc.contributor.author Mandlík Michal
dc.contributor.author Brázda Vladimír
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:33Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-1-4799-8117-5 (print)
dc.identifier.isbn 978-1-4799-8119-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-1-4799-8118-2 (USB)
dc.identifier.isbn 978-1-4799-8120-5 (Print on Demand)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66655
dc.description.abstract The main goal of the paper is to develop a Frequency Modulation Interrupted Continuous Wave radar simulator. The radar frequency is 35.4 GHz and it is intended to detect clouds. The simulated output data are compared with output data acquired by the real radar. The real data are acquired from the observation of a static object – a chimney. Radar Cross Section (RCS) of the chimney is calculated and used for simulations. RCS value is used in the simulation for better approximation result. Paper contains a method for detection based on Power Spectral Density. eng
dc.format p. 317-320 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2015 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject FMICW eng
dc.subject radar eng
dc.subject STFT eng
dc.subject continuous wave eng
dc.subject simulator eng
dc.subject RCS eng
dc.subject FMICW cze
dc.subject radar cze
dc.subject STFT cze
dc.subject stálá vlna cze
dc.subject simulátor cze
dc.subject RCS cze
dc.title FMICW radar simulator eng
dc.title.alternative Simulátor FMICW radaru cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Hlavním cílem této práce je vytvoření simulátoru FMICW radaru. Radar pracuje na frekvenci 35,4 GHz a je určen k detekci oblaků. Simulovaná výstupní data jsou srovnána s daty naměřenými reálným radarem. Reálná data jsou získána z měření statického objektu - komína. Radarová odrazná plocha (RCS) komína je vypočtena a použita pro simulaci. Příspěvek prezentuje metodu pro detekci na základě spektrální hustoty výkonu. cze
dc.event 25th International Conference Radioelektronika 2015 (21.04.2015 - 22.04.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/RADIOELEK.2015.7129054
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/document/7129054/
dc.identifier.wos 000380492200069
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84942799761
dc.identifier.obd 39875668


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account