Age Management v českém podniku

Show simple item record

dc.contributor.author Chládková Petra
dc.contributor.author Brodský Zdeněk
dc.contributor.author Pakosta Jaroslav
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:32Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1211-555X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66654
dc.description.abstract Není pochyb o tom, že stárnutí evropské populace je zásadní pro transformaci věkové struktury lidí na trhu práce. To představuje hrozbu především pro konkurenceschopnost podniků. Jako ideální a účinný nástroj k vyřešení této situace se jeví Age Management, bere v úvahu věk, schopnosti a potenciál zaměstnanců při uplatňovaném stylu řízení. Článek se zabývá Age managementem jako důležitým řídícím nástrojem pro zohlednění věkové diverzity. Hlavním cílem je definovat výhody a stanovit přínosy tohoto řízení a poukázat na jeho snadnou implementaci. Tento styl řízení může vést k vyššímu uplatnění starších osob v malých a středních českých podnicích. Za tímto účelem byla provedena studie ve vybraném malém českém podniku. Studie byla zaměřena na zjištění hlavních problémů v řízení lidských zdrojů ve zmíněném podniku. Tento článek ukazuje možné řešení prostřednictvím praxe Age managementu. cze
dc.format p. 55-67 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, volume 35, issue: 3 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject age management cze
dc.subject různorodost cze
dc.subject pracovní schopnost cze
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject age management eng
dc.subject diversity eng
dc.subject work ability eng
dc.subject human resource management eng
dc.title Age Management v českém podniku cze
dc.title.alternative Age management in the Czech enterprise eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated There are no doubts that aging of European population means a fundamental transformation of the age structure of people on the labour market. This poses a threat not only to the competitiveness of enterprises. As an ideal and effective tool to solve this situation which seems to be Age management, the management style taking age, abilities and potential of employees into consideration. The article deals with Age management as an important managing tool of age diversity. The main aim is to highlight the advantages and benefits of Age management and demonstrate, that the creation of easily implemented tools of Age management, can lead to increasing workability of older individuals from small and medium-sized Czech companies. For this purpose the study of small Czech enterprise was carried out. The study was focused on finding the major problems of human resource management in mentioned company. The article shows the possible solution through the Age management practice. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru cze
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84971012405
dc.identifier.obd 39875661


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account