Up-to-dateness of management by objectives

Show simple item record

dc.contributor.author Cempírek Václav
dc.contributor.author Drahotský Ivo
dc.contributor.author Vrbová Petra
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:31Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-87990-06-3 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66650
dc.description.abstract Management by objectives known as MBO is one of the tools used for control of managers and completion of company results. The MBO in general is considered as a tool for setting up targets and particular control of large companies. The main aim of this work is to discuss the up-to-datedness and usability of Management by Objectives in this turbulent time. The main goal of this paper is to prove, that the MBO is not up-to-date in this time by a particular example - by a simulation of Cost-saving measure of within a manufacturing international company in which determining the specific objectives of a particular worker might bring the company higher additional costs even when seemingly fulfilled individual goals. The results of the simulation are evaluated in the context of theoretical foundations and other similar studies. On the basis of these results, there is provided a set of recommendations for the particular company. This paper is based mainly on the research of Czech and foreign literature, observation in the company for 2 years, interviews with managers and analysing internal documents of the company. eng
dc.format p. 1754-1763 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Melandrium eng
dc.relation.ispartof The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject management by objectives eng
dc.subject simulation eng
dc.subject cost-saving measure eng
dc.subject additional costs eng
dc.subject řízení podle cílů cze
dc.subject simulace cze
dc.subject úsporná opatření cze
dc.subject dodatečné náklady cze
dc.title Up-to-dateness of management by objectives eng
dc.title.alternative Aktuální řízení podle cílů cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Řízení podle cílů známé jako MBO je jedním z nástrojů používaných pro řízení manažerů a dokončování výsledků společnosti. MBO všeobecně je považován za nástroj pro vytvoření cílů a zvláštní kontrolu velkých společností. Hlavním cílem této práce je diskutovat o aktuálnosti a použitelnosti řízení podle cílů v této turbulentní době. Cílem tohoto příspěvku je dokázat, že MBO není aktuální v tomto čase, konkrétní příklad - pomocí simulace úsporných opatření v rámci výrobní mezinárodní společnosti v níž jsou stanoveny konkrétních cíle zejména pracovníků, může přinést vyšší dodatečné náklady, i když zdánlivě splní individuální cíle společnosti. Výsledky simulace jsou vyhodnoceny v rámci teoretických základů a jiných podobných studií. Na základě těchto výsledků je poskytnut soubor doporučení pro konkrétní společnosti. Tento dokument je založen především na výzkum české a zahraniční literatury, pozorování ve společnosti po dobu 2 let, rozhovorů s manažery a analýzou interních materiálů společnosti. cze
dc.event The 9th International Days of Statistics and Economics (10.09.2015 - 12.09.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000380530000168
dc.identifier.obd 39875599


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account