Perspective development of intellectual potential of society

Show simple item record

dc.contributor.author Korovchenko, Tetiana
dc.contributor.author Mandys, Jan
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:30Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1805-3246
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66647
dc.description.abstract It is a well-known fact that in order to compete in the market, it is necessary to have the highest quality products and at the same time, have lower production costs. The effective use of intellectual potential could ensure the fulfilment of these conditions and thus contribute to the growth of the economy, its entry into the group of European leaders in the socio-economic development. It is possible due to the implementation of intellectual investment to achieve the above objectives. The costs for training and continuing education of professionals and government support on the development of intellectual potential opens up the prospects for the introduction of new technologies, the increase of the Gross Domestic Product, the improvement of the welfare and spiritual comfort of citizens. The paper focuses on the assessment of the intellectual society of a region, proposing a universal method by which we can estimate intellectual potential. eng
dc.format p. 30-42 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, volume 2015, issue: 4 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Intellectual potential, region, society, methodology eng
dc.subject Intelektuální potenciál, region, společnost, metodologie cze
dc.title Perspective development of intellectual potential of society eng
dc.title.alternative Možnosti rozvoje intelektového potenciálu společnosti cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Je dobře známou skutečností, že za účelem konkurence na trhu, je nutné, aby výrobky byly kvalitnější, a zároveň, aby dosahovaly nižších výrobních nákladů. Efektivní využití intelektuálního potenciálu může napomoci dosáhnout plnění těchto podmínek, a tím přispívat k růstu ekonomiky, jeho uplatnění ve skupině evropských lídrů v oblastech socio-ekonomického rozvoje. To je možné díky implementaci intelektuálního vkladu pro dosažení výše uvedeného cíle. Náklady na školení a další vzdělávání odborníků a vládní podpora rozvoje intelektuálního potenciálu otevírá vyhlídky na zavádění nových technologií, zvýšení hrubého domácího produktu, zlepšení životních podmínek a duševního komfortu občanů. Příspěvek se zaměřuje na posouzení intelektu společnosti v regionu, navrhuje univerzální metodu, pomocí níž můžeme odhadovat intelektuální potenciál. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39875526


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account