Španělská strana na císařském dvoře? K problematice jednoho pojmu z politických dějin

Show simple item record

dc.contributor.author Marek Pavel
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:29Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 0862-6111
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66643
dc.description.abstract Předloženou studii je nutné vnímat jako příspěvek do probíhající diskuse věnované úloze dvorských stran v raném novověku. V centru její pozornosti se přitom nachází mocenské uskupení, které je historiky obvykle označováno jako tzv. španělská strana/frakce na císařském dvoře. Autor se zabývá výskytem těchto pojmů (včetně jejich různých jazykových mutací) v dobových pramenech i v dosavadní historické literatuře. Za pomoci analýzy neformálních vazeb, jež pojily středoevropské šlechtice k instituci španělského vyslanectví u císařského dvora v 16. a v první polovině 17. století, se následně pokouší zodpovědět otázky, co byla tzv. španělská strana/frakce, zdali existoval rozdíl ve vnímání termínů strana a frakce a nakolik tyto pojmy korespondují s označením vztahová síť cze
dc.format p. 965-990 eng
dc.language.iso cze
dc.relation.ispartof Český časopis historický, volume 113, issue: 4 eng
dc.rights pouze v rámci UPa eng
dc.subject španělská strana/frakce cze
dc.subject neformální mocenské skupiny cze
dc.subject network cze
dc.subject politická komunikace cze
dc.subject císařský dvůr cze
dc.subject španělské vyslanectví cze
dc.subject Hispánská monarchie cze
dc.subject 16.-17. století cze
dc.subject diplomacie cze
dc.subject the Spanish Party/Faction eng
dc.subject informal power groupings eng
dc.subject networks eng
dc.subject political communication eng
dc.subject the Imperial Court, the Spanish Embassy eng
dc.subject the Hispanic Monarchy eng
dc.subject 16th–17th centuries, diplomacy eng
dc.title Španělská strana na císařském dvoře? K problematice jednoho pojmu z politických dějin cze
dc.title.alternative The Spanish Faction at the Imperial Court? On the Issues relating to One Concept from Political History eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated The study submitted here has to be understood as a contribution to the ongoing discussion devoted to the role of court parties in the Early Modern Age. Its centre of focus is a power grouping which the historians usually refer to as the Spanish Party/Faction at the Imperial Court. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID GA15-08531S/Ženy jako prostřednice mezi oběma habsburskými impérii. Šlechtičny v klientské síti španělských králů v 16. a 17. století cze
dc.identifier.obd 39875499


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account