Possibilities of feedforward multilayer neural network classifier as a detector of pest birds in vineyards

Show simple item record

dc.contributor.author Doležel Petr
dc.contributor.author Mariška Martin
dc.contributor.author Taufer Ivan
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:27Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1663-3571
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66638
dc.description.abstract In this paper, the application of artificial neural network clasifier to resolve pest birds in agricultural areas as a part of a comprehensive system of protection against vermin is demonstrated. Firstly, the idea of the whole system is outlined. Then, the method of recognition is described, the process of artificial neural network design is illustrated and the classifier is validated using data gathered in the fields. Eventually, the results are compared to similar works. eng
dc.format p. 184-191 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Trans Tech Publications eng
dc.relation.ispartof International Journal of Engineering Research in Africa, volume 18, issue: 1 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Artificial neural network eng
dc.subject signal processing eng
dc.subject pest birds eng
dc.subject sound recognition eng
dc.subject linear predictive coding. eng
dc.title Possibilities of feedforward multilayer neural network classifier as a detector of pest birds in vineyards eng
dc.title.alternative Možnosti využití dopředné vícevrstvé neuronové sítě jako detektoru škodného ptactva ve vinicích cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated V článku je představeno použití umělé neuronové sítě k detekci špačka obecného ve vinicích. Popisovaná problematika je implementována v rámci komplexního způsobu ochrany vinic proti škodným ptákům, který je tvořen decentralizovaným systémem detektorů, akčních členů a vyhodnocovacích zařízení a je vyvíjen ve spolupráci s několika vinohrady situovanými na jižní Moravě. V úvodu článku je celý systém naznačen, dále je popsán vybraný způsob detekce, podrobně je ukázán celý proces budování umělé neuronové sítě jakožto klíčové části detekce a v závěru je neuronová síť validována. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFEI_2015006/Využití algoritmů soft computing v praxi eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84945193388
dc.identifier.obd 39875344


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account