European Starling Detection in Agricultural Areas Using Multilayer Artificial Neural Network

Show simple item record

dc.contributor.author Doležel Petr
dc.contributor.author Rozsíval Pavel
dc.contributor.author Mariška Martin
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:26Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-1-4799-8117-5 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66632
dc.description.abstract The use of neural network clasifier to recognize a pest bird in agricultural areas is presented in this contribution. Firstly, the idea of comprehensive system of protection against pest birds is outlined. Then, the method of detection is described, the process of neural network design is illustrated and, in the end, the neural network is validated using data gathered in fields. eng
dc.format p. 471-474 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2015 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject pest birds eng
dc.subject recognition eng
dc.subject artificial neural network eng
dc.title European Starling Detection in Agricultural Areas Using Multilayer Artificial Neural Network eng
dc.title.alternative Detekce špačka obecného v zemědělských oblastech pomocí vícevrstvé umělé neuronové sítě cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Neuronový detektor je v článku použit k rozpoznávání škodných ptáků. Nejprve je v článku představen koncept úplné ochrany zemědělských plodin, poté je vybrána jedna oblast konceptu a ta je zevrubně popsána a otestována. cze
dc.event 25th International Conference Radioelektronika 2015 (21.04.2015 - 22.04.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFEI_2015006/Využití algoritmů soft computing v praxi eng
dc.identifier.wos 000380492200102
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84938898944
dc.identifier.obd 39875280


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account